Místní knihovna v Knínicích

Typ:  Neprofesionální knihovna
Pověřená knihovna:  Městská knihovna Boskovice
Obec:  Knínice
Okres:  Blansko
Zřizovatel:  Městys Knínice
WWW zřizovatele:  http://www.mestyskninice.cz
Adresa:  679 34 Knínice 107
Telefon:  516 465 423 – obec
E-mail:  knihovna@mestyskninice.cz
Vedoucí:  Simona Vybíhalová
Registrační číslo na MK ČR:  6321
WWW stránky:  http://www.mestyskninice.cz/mistni-knihovna-kninice
Bezbariérový přístup:  NE

On-line katalog