Místní lidová knihovna v Deštné

Typ:  Neprofesionální knihovna
Pověřená knihovna:  Městská knihovna Boskovice
Obec:  Deštná
Okres:  Blansko
Zřizovatel:  Obec Deštná
WWW zřizovatele:  https://www.obecdestna.cz
Adresa:  Deštná 60, 679 61 Letovice
Telefon:  516 475 942 – obec
E-mail:  knihovna.destna@seznam.cz
Vedoucí:  Jana Krautová
Registrační číslo na MK ČR:  4540
WWW stránky:  http://obecdestna.knihovna.cz
Bezbariérový přístup:  NE