Obecní knihovna Crhov

Typ:  Neprofesionální knihovna
Pověřená knihovna: Městská knihovna Boskovice
Obec:  Crhov
Okres:  Blansko 
Zřizovatel:  Obec Crhov
WWW zřizovatele:  http://www.obeccrhov.cz
Adresa:  679 74 Crhov 42
Telefon:  516 463 422 – obec
E-mail:  ou.crhov@seznam.cz
Vedoucí:  Stanislava Procházková
Registrační číslo na MK ČR:  4890
WWW stránky:  http://www.obeccrhov.cz/stranky/knihovna
Bezbariérový přístup:  NE