Obecní knihovna Kulířov

Typ:  Neprofesionální knihovna
Pověřená knihovna:  Městská knihovna Boskovice
Obec:  Kulířov
Okres:  Blansko
Zřizovatel:  Obec Kulířov
WWW zřizovatele:  http://www.kulirov.cz
Adresa:  679 06 Kulířov 130
Telefon:  724 187 908
E-mail:  obec@kulirov.cz
Vedoucí:  Anežka Baldíková
Registrační číslo na MK ČR:  5867
WWW stránky:  http://www.kulirov.cz/knihovna
Bezbariérový přístup:  NE