Obecní knihovna Kunice

Typ:  Neprofesionální knihovna
Pověřená knihovna:  Městská knihovna Boskovice
Obec:  Kunice
Okres:  Blansko
Zřizovatel:  Obec Kunice
WWW zřizovatele:  http://www.kunice.com
Adresa:  Kunice 16, 679 71 Lysice
Telefon:  777 950 802 – obec
E-mail:  knihovnakunice@seznam.cz
Vedoucí:  Marie Hlaváčková
Registrační číslo na MK ČR:  4517
WWW stránky:  http://kunice.knihovna.cz
Bezbariérový přístup:  ANO