Obecní knihovna Lažany

Typ:  Neprofesionální knihovna
Pověřená knihovna:  Městská knihovna Boskovice
Obec:  Lažany
Okres:  Blansko
Zřizovatel:  Obec Lažany
WWW zřizovatele:  http://www.obeclazany.eu
Adresa:  Lažany 13, 679 22 Lipůvka
Telefon:  727 927 618 – obec
E-mail:  obec@obeclazany.eu
Vedoucí:  Ludmila Bauerová
Registrační číslo na MK ČR:  6636
WWW stránky:  http://www.obeclazany.eu/o-obci/knihovna
Bezbariérový přístup:  NE

On-line katalog