Obecní knihovna Lhota u Lysic

Typ:  Neprofesionální knihovna
Pověřená knihovna:  Městská knihovna Boskovice​
Obec:  Lhota u Lysic
Okres:  Blansko
Zřizovatel:  Obec Lhota u Lysic
WWW zřizovatele:  http://www.lhotaulysic.cz
Adresa:  Lhota u Lysic 40, 679 71 Lysice
Telefon:  516 472 636 – obec
E-mail:  lhotaulysic@tiscali.cz
Vedoucí:  Simona Hrozová
Registrační číslo na MK ČR:  5945
WWW stránky:  http://www.lhotaulysic.cz/obecni-knihovna/ds-1001
Bezbariérový přístup:  NE