Obecní knihovna na Horním Poříčí

Typ:  Neprofesionální knihovna
Pověřená knihovna:  Městská knihovna Boskovice
Obec:  Horní Poříčí
Okres:  Blansko
Zřizovatel:  Obec Horní Poříčí
WWW zřizovatele:  http://horniporici.eu
Adresa:  679 62 Horní Poříčí 77
E-mail:  knihovnahorniporici@seznam.cz
Vedoucí:  Eva Oujezdská
Registrační číslo na MK ČR:  3144
WWW stránky:  http://horniporici.knihovna.cz