Obecní knihovna Šošůvka

Typ:  Neprofesionální knihovna
Pověřená knihovna:  Městská knihovna Boskovice​
Obec:  Šošůvka
Okres:  Blansko
Zřizovatel:  Obec Šošůvka
WWW zřizovatele:  http://www.sosuvka.com
Adresa:  Šošůvka 187, 679 13 Sloup
Telefon:  777 323 184
E-mail:  knihovna.sosuvka@seznam.cz
Vedoucí:  Eva Pernicová
Registrační číslo na MK ČR:  3257
WWW stránky:  https://sosuvka.knihovna.cz
Bezbariérový přístup:  NE

On-line katalog
Facebook