Knihovna městyse v Černé Hoře

Typ:  Profesionální knihovna
Pověřená knihovna: Městská knihovna Boskovice
Obec:  Černá Hora
Okres:  Blansko
Zřizovatel:  Městys Černá Hora
WWW zřizovatele:  http://www.mestyscernahora.cz
Adresa:  Radniční 624, 679 21 Černá Hora
Telefon:  516 438 265
E-mail:  juncova@cernahora.eu
Vedoucí:  Marie Juncová
Registrační číslo na MK ČR:  5998
WWW stránky:  http://www.mestyscernahora.cz/knihovna/d-1344/p1=1304
Bezbariérový přístup:  ANO

On-line katalog