Obecní knihovna v Šebetově

Typ:  Neprofesionální knihovna
Pověřená knihovna:  Městská knihovna Boskovice​
Obec:  Šebetov
Okres:  Blansko
Zřizovatel:  Obec Šebetov
WWW zřizovatele:  https://www.sebetov.cz
Adresa:  679 35 Šebetov 108
Telefon:  516 465 429 – obec, 775 864 806 – knihovna
E-mail:  knihovna@sebetov.cz
Vedoucí:  Ing. Miroslava Mertlíková
Registrační číslo na MK ČR:  5919
WWW stránky:  http://www.knihovnasebetov.cz
Facebook:  www.facebook.com/knihovnasebetov
Bezbariérový přístup:  NE

On-line katalog