Obecní knihovna Žďár

Typ:  Neprofesionální knihovna
Pověřená knihovna:  Městská knihovna Boskovice​
Obec:  Žďár
Okres:  Blansko
Zřizovatel:  Obec Žďár
WWW zřizovatele:  https://www.ou-zdar.cz
Adresa:  679 02 Žďár 5
Telefon:  516 435 214 – obec
E-mail:  knihovna@ou-zdar.cz
Vedoucí:  Lenka Musilová
Registrační číslo na MK ČR:  4412
WWW stránky:  http://www.zdar.knihovna.cz
Bezbariérový přístup:  NE

On-line katalog