Obecní knihovna Žďárná

Typ:  Neprofesionální knihovna
Pověřená knihovna:  Městská knihovna Boskovice​
Obec:  Žďárná
Okres:  Blansko
Zřizovatel:  Obec Žďárná
WWW zřizovatele:  https://www.zdarna.eu
Adresa:  679 52 Žďárná 10
Telefon:  516 468 274 – obec
E-mail:  knihovna@zdarna.eu
Vedoucí:  Marie Sychrová
Registrační číslo na MK ČR:  3668
WWW stránky:  https://www.zdarna.eu/obecn-knihovna
Bezbariérový přístup:  NE

On-line katalog