Exkurze

2019 - EXKURZE do Obecní knihovny Rudka, Městské knihovny Ivančice a Městské knihovny Dolní Kounice

Na exkurzi do knihoven Brno-venkov jsme se vydaly v nejvíce horkém dni roku 2019. V Rudce, která se pyšní oceněním Obec jihomoravského kraje roku 2015, nás vítala paní starostka Marie Jirglová osvěžující dávkou nanuků pro celý náš zájezd. Spolu s paní knihovnicí nás provedly zrekonstruovanou knihovnou a všichni zanechali svůj podpis na Stěně čtenářů. Velmi inspirativní návštěva byla v Městské knihovně Ivančice i Dolní Kounice. Zde jsme se také podívali do významných místních památek - klášter Rosa coeli a židovská synagoga. I když bylo počasí poněkud spalující a úmorné, výměna zkušeností mezi knihovnicemi a knihovníky probíhala stejně intenzivně a každý z účastníků si mohl odnést velkou porci zajímavých námětů i zážitků.
(Foto z jednotlivých míst - Eva Sáňková)

2018 - EXKURZE do Mětské knihovny Prostějov

2017 - EXKURZE do Obecní knihovny Písečné a Městské knihovny Dačice

2016 - EXKURZE do Městské knihovny Pohořelice a Obecní knihovny Vrbice

2015 - EXKURZE do Knihovny Kroměřížska

2014 - EXKURZE do Obecní knihovny Jaroměřice a Knihovny Protivanov

Knihovníci regionu Blansko se v tomto roce vydali nahlédnout do knihoven svého blízkého okolí, jen nedaleko za hranice Jihomoravského kraje. Počasí nebylo příliš vlídné, ale o to srdečnější a vřelejší bylo přijetí od všech kolegů.

Mohli jsme se seznámit s bohatou činností paní knihovnice Helenky Vykydalové z knihovny Jaroměřice, která patří do správy Pardubického kraje. Její povídání a pestrá nabídka aktivit v knihovně zcela určitě inspirovala nejednoho z kolegů. Kromě krásné knihovny jsme měli možnost projít blízkou Kalvárii.

Čechy po Kosířem nás vítaly již v lepším slunečném počasí a malebnou krajinou v okolí. Není divu, že si tuto krajinu oblíbil také náš známý malíř Josef Mánes. Naši skupinu však očekával sám majitel soukromého Muzea kočárů pan Václav Obr. Jeho zajímavé povídání o naplnění životního snu zaujalo nás všechny.

Do ICT a knihovny v Protivanově, která patří do Olomouckého kraje, jsme přijeli s menší prodlevou. Byli jsme moc rádi, že na nás čekala nejen paní knihovnice Katka Trundová, ale také pan starosta a děti s paní učitelkou. Měli pro naši skupinku nachystané krásné přivítání hudbou, zpěvem a recitací, i když byl konec prázdnin. Kromě prohlídky knihovny a inspirativního povídání o její činnosti jsme měli možnost také tvořit. A ti šikovnější znás si odvezli také vlastní výrobek s sebou.

Věříme, že podobné setkání se podaří zorganizovat i v dalším roce.

Helena Jalová

2013 – EXKURZE do knihovny Moravského zemského archivu v Brně

Zástupci profesionálních knihovníků našeho regionu se společně vydali nahlédnout do prostor Moravského zemského archivu v Brně.

Historické archiválie a dokumenty jsou bedlivě střeženy v moderní budově, která je zařazena do komplexu univerzitního kampusu. Mohli jsme nahlédnout do prostor, který je určen badatelské veřejnosti. Prošli jsme také místa, která jsou běžným návštěvníkům nepřístupná: sklady archiválií a restaurátorskou dílnu. Zde se tým pracovníků stará o ochranu, konzervování a restaurování všech dokumentů. Viděli jsme výsledky této činnosti v praxi, ukázku knihařské práce i původní vazby knih. Zhotovují se zde také faksimilie z vlastních archivních fondů a sbírek.

Další zastávkou na naší exkurzi byla nově opravená významná architektonická památka vila Tugendhat. Do jejích prostor jsme nahlédli s průvodcem a dozvěděli se mnoho zajímavého z pohnuté historie stavby i samotné rodiny, která vilu nechala postavit. Procházka zahradou umocnila zážitek z celého dne.

2011 – EXKURZE do Městské knihovny v Ivančicích

se v tomto roce konala 31. srpna a byla určena pro profesionální knihovny našeho pověřeného obvodu. Jejich zástupci se vydali na výměnu zkušeností mimo svá místa působení. K cestování jsme využili návaznosti vlakové dopravy s přestupem v Brně.

Prosluněný den nám jen umocnil pozitivní zážitky z vlídného přijetí. Vedoucí Bc. Blanka Odutová nás seznámila s historií i současností knihovny. Ochotně se s námi podělila o celou škálu nápadů a aktivit, které knihovna chystá pro své čtenáře.

Ivančice jsou rodištěm Alfonse Muchy a Vladimíra Menšíka, takže jsme neopomenuly navštívit jejich expozice v informačním centru.

2010 – EXKURZE do Městské knihovny Velké Meziříčí a Obecní knihovny Bory

byla organizována pro profesionální i neprofesionální knihovníky z našeho regionu a zájemce z knihoven z regionu Boskovice. Odjížděli jsme autobusem 30.června za slunného rána. Počasí nám přálo celý den a program tak mohl být beze zbytku naplněn.

Návštěva obou knihoven byla velmi inspirativní, v autobuse se řešila (jak jinak) knihovnická problematika v rovině profesionální i neprofesionální.

2009 – EXKURZE do Městské knihovny Kunštát

pro profesionální knihovnice našeho regionu byla v duchu více než přátelského setkání 2. září. Vždyť ještě nedávno jsme se setkávaly na společných poradách. O to více nás zajímalo jak se činnost knihovny vyvíjela a jaké akce se chystají. S velkým zájmem jsme také naslouchaly slovům syna básníka Františka Halase, Jana. Ten za námi přišel do knihovny zavzpomínat na svého otce a na své mládí. Vzpomínku jsme pietně zakončily u hrobu básníka.

Návštěva do expozic kunštátského zámku a jeho knihovny s kopií právě vystavované Ďáblovy bible uzavřela naše putování.

2008 – EXKURZE do Městské knihovny Jevíčko a Městské knihovny Velké Opatovice

se konala 3. září. Knihovna v Jevíčku patří do knihoven Východočeského kraje. Bylo zajímavé seznámit se s prací knihoven z jiného kraje. Setkání s knihovnicemi bylo opět inspirativní a již na místě jsme si mohli vyměnit poznatky z kulturních programů pro veřejnost a děti.

Knihovna Velké Opatovice je nově součástí Služeb města spolu s dalšími organizacemi. Také zde probíhala intenzivní výměna zkušeností, seznámení s prostorami i technickým zázemím. Velmi zajímavá byla návštěva Moravského kartografického centra ve městě a s jeho činností.

2007 – EXKURZE do Knihovny BBB v Uherském Hradišti

byla naplánována do městské a současně pověřené knihovny 19. září. Hlavním důvodem proč navštívit tuto knihovnu, bylo načerpání zkušeností s programem Clavius REKS, který je v této knihovně již v provozu. Vlídné přijetí od kolegů nám umožnilo nahlédnout do činnosti všech oddělení. Dostali jsme možnost seznámit se s programem této knihovny a zcela jistě jsme tak mohli najít další inspiraci i pro práci v profesionálních knihovnách našeho regionu.

O historii města, přímo v terénu, nám povídala PhDr. Blanka Rašticová ze Slováckého muzea. Počasí nám přálo, takže i tato část naší exkurze dopadla výborně.