Podpora čtenářství pro knihovny a školy všech typů

Čtoucí rodiny regionu Blansko a Celé Česko čte dětem

Veřejné knihovny regionu Blansko a především RODIČE (prarodiče, starší sourozenci) dětí našeho regionu se od roku 2008 propojili s myšlenkou celého projektu: číst dětem každý den 20 minut.

Čtenářem se totiž nikdo nenarodí, 
     čtenáři musíme ukázat cestu

Cílem této akce je snaha najít rodiny, kde se pravidelně nahlas čte dětem a zvýšit tak jejich zájem o knihy. Rodiny, které se přihlásí do Školy naruby, si budou vést záznamy o knihách do speciálních Čtenářských deníčků. V této zvláštní žákovské knížce mají děti možnost hodnotit výkony svých předčitatelů, kterými nemusí být jen rodiče. (Připojení k akci Klubu dětských knihoven SKIP Moravskoslezského a Olomouckého kraje).

Nabídka titulů ke čtení – na www.celeceskoctedetem.cz

Podmínky účasti:

- spolupráce knihovny s rodiči, prarodiči či staršími sourozenci
- pořízení čtenářského deníčku pro děti a rodiče
- pravidelné setkávání v místní knihovně (např. 1x za měsíc s průběžným hodnocení předčitatelů)

Průběh akce:

Během jednotlivě vyhlášených ročníků se snažíme o jednotné téma čtení. Nabídku přečtených knih rozšiřujeme o nově vydané. Lze známkovat rodiče za čtení, psát pochvaly i poznámky, malovat obrázky či tvořit výrobky.

Odměny pro nejúspěšnější:

Pořad, který 1 x za rok organizuje regionální oddělení pro nejaktivnější čtoucí rodiny (beseda se spisovatelem, ilustrátorem, divadelní představení).

Knižní maskot:

Na všechny akce s dětmi nás doprovází patronka Bábrdlinka Kníženka, kněžnice čarodějná blanenská, která je ochranitelkou knih a čtenářů. Stará se o všechny malé i velké čtenáře, kteří s námi čtou dětem v knihovnách okresu Blansko. Bábrdlinku vytvořila paní Helena Jalová z Blanska, 9. května 2009.

Aktivity:

2019/2021
- 2017/2019
2015/2017
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009

 

Projektová činnost regionálního oddělení Městké knihovny Blansko v letech 2010/2015