Podpora čtenářství v regionu

Aktivity regionálního oddělení Knihovny Boskovice na podporu čtenářství

 
"VELIKONOCE" - POZNÁVACÍ HRA
Pro knihovníky regionu Blansko a další zájemce jsme nově připravili poznávací hru s velikonoční tematikou. Vytvořené metodické materiály mohou knihovny svým čtenářům nabídnout ke stažení z knihovního webu nebo prostřednictvím sociálních sítí. Materiály lze také vytisknout a umístit do venkovních prostor tak, aby si ji mohli děti i dospěláci zahrát.

Materiály ke stažení zde:

Plakát
Základní charakteristika hry
Základní propozice hry
Pracovní listy
Pracovní listy - hra v terénu
Manuál k terénní hře

 
PUTOVÁNÍ SE PSÍM HRDINOU A ČTENÁŘSKÁ HRA PSÍ ROK
Již několik let se knihovny regionu Blansko zapojují do projektu Celé Česko čte dětem a s ním spojených čtoucích rodin. V loňském i letošním roce se tématem stalo Putování se psím hrdinou. Jednou z podmínek účasti je přihlášení se do společného projektu, společné čtení z knih o psech, besedy a setkání s autory a zajímavými osobnostmi, výtvarná, fotografická i literární tvorba na téma psí hrdina. Protože s ohledem na epidemiologická opatření není možné konat společné akce a potkávat se v knihovně, mohou se čtenáři zapojit distanční formou. Boskovická knihovna (její dětské oddělení) si dala velkou práci a vytvořila skvělou čtenářskou hru PSÍ ROK. Více zde: https://www.kulturaboskovice.cz/knihovna/knihovna/aktuality/psi-rok-celorocni-ctenarska-hra. Každý měsíc zveřejňuje na svém webu a Facebooku tipy na dobrou knihu se psím hrdinou, tvořivý úkol, odkaz na animovaný film o psech pro radost a video nebo audio překvapení. Děti obdrží nebo si vytisknou psí čtenářský deník, do kterého si zapisují přečtené knihy, a průběžně plní úkoly. Protože se nám jejich hra opravdu líbí, nabízíme ji s jejich souhlasem i vybraným knihovnám. 

ČTOUCÍ RODINY REGIONU BLANSKO A CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM
Od roku 2008 organizujeme v knihovnách projekt Čtoucí rodiny regionu Blansko. Dlouhodobě a cíleně čteme v knihovnách dětem spolu s rodiči či prarodiči. Témata, která v jednotlivých ročnících realizujeme, neopakujeme. Děti tvoří práce, které potom shromáždíme ve společné putovní výstavě. Společně také pořádáme literárně-turistická putování v přírodě. Dětem čteme, potkáváme pohádkové bytosti, soutěžíme i odměňujeme. Poznáváme krásy regionu a hledáme regionální autory. Na všechny akce s dětmi nás doprovází patronka Bábrdlinka Kníženka, kněžnice čarodějná blanenská, která je ochranitelkou knih a čtenářů. Více zde.