Boskovice a židovské město

Knihovníkům i pedagogům našeho regionu nabízíme možnost použít čtenářský a pracovní list Židovství v Boskovicích pro práci s dětskými čtenáři. Tuto nabídku poskytujeme s vírou, že právě poznání regionální historie upevňuje vztah dětí k místu, kde žijí.

Zvolili jsme možnost propojení knih: 

Boskovice, můj betlém – kniha vzpomínek boskovického rodáka Jaroslava Koutného na dobu jeho mládí. Ukázka z této knihy zobrazuje dobrodružství dvou chlapců. Odehrává se v páteční podvečer v Boskovicích, ve chvíli, kdy se věřící Židé scházeli k šábesovým modlitbám. Čtenářský list k tomuto textu nabízí otázky k porozumění (určeno pro žáky 1. stupně ZŠ), navazující pracovní listy nabízí několik hravých úkolů, které se váží k židovským pojmům skrytým v textu. Každý z listů funguje samostatně, ale doporučujeme je použít v návaznosti na sebe.   

Cha cha chá, zasmál se Mordechaj – je kniha od známé spisovatelky Kláry Smolíkové, kterou ilustroval Vojtěch Šeda a odbornými poznámkami doplnil Tobiáš Smolík. V současné době je bohužel velmi těžké uspořádat besedu pro veřejnost k této knize. Díky úzké spolupráci nám paní Klára Smolíková zapůjčila do Boskovic výstavu, která oživuje židovskou historii tak, aby byla zajímavá a zábavná pro dětské čtenáře. Výstava je v měsíci květen 2021 nainstalována v hale před vstupem do Knihovny Boskovice. Více o výstavě se dozvíte zde. Knihu je také možné zakoupit do knihoven i s podpisem autorů zde.

Námi nabízené čtenářské a pracovní listy tematicky navazují na knihu Kláry Smolíkové, ale zvolenou ukázkou se váží přímo na židovství v našem regionu. Pracovní i čtenářský list mají svá řešení, která vám poskytne paní Alice Skácelová na této adrese skacelova.knihovna@boskovice.cz.

Materiály ke stažení:
Čtenářský list
Úkoly ke čtenářskému listu