Klub seniorů: Adventní tvoření

Úterý 28. 11. 14:00
Sokolovna - přísálí
Dílnička

Pozor, začínáme o hodinu dříve, ve 14.00 hod. Jako každý rok před vánočními svátky vytvoříme v klubu v rámci našich pravidelných dílen něco pěkného pro blížící se advent. Tentokrát jsem si pro vás připravili výrobu svíček ze včelího vosku.

Pokud nejste členy Klubu seniorů, bude nutné na adventním tvořením uhradit 50 Kč za včelí vosk. Děkujeme za pochopení.

Na pravidelné schůzky jsou zváni do našich řad všichni aktivní senioři, kteří nechtějí být sami doma, mají rádi společnost, vycházky a rádi se dozvídají a učí nové věci. Za členský poplatek 300 Kč na sezónu (září – červen) je připravena řada besed, dílen, výletů a společenského programu.

Pokud není uvedeno jinak, klub se schází v úterý od 15 hodin v Sokolovně Boskovice. Bližší informace ke klubové činnosti poskytne paní Eva Václavíková, Kulturní zařízení města Boskovice, Kpt. Jaroše 15, 680 01 Boskovice, e-mail: eva.vaclavikova@kicboskovice.cz , mobil 730 182 330.