Klub seniorů: Beseda o výrobě léčivých dobrot

Úterý 12. 9. 15:00
Sokolovna - přísálí
Přednáška

Zveme na besedu s Martinou Lukešovou o využití bobulovin k výrobě léčivých dobrot. K besedě vám uvaříme kávu. Zveme do nové sezóny mezi nás další nové členy, kteří nechtějí být sami doma.

Obecné info o klubu:

Na pravidelné schůzky jsou zváni do našich řad všichni aktivní senioři, kteří nechtějí být sami doma, mají rádi společnost, vycházky a rádi se dozvídají a učí nové věci. Za členský poplatek 300 Kč na sezónu (září – červen) je připravena řada besed, dílen, výletů a společenského programu.

Pokud není uvedeno jinak, klub se schází v úterý od 15 hodin v Sokolovně Boskovice. Bližší informace ke klubové činnosti poskytne paní Eva Václavíková, Kulturní zařízení města Boskovice, Kpt. Jaroše 15, 680 01 Boskovice, e-mail: eva.vaclavikova@kicboskovice.cz , mobil 730 182 330.