Klub seniorů | Josef Pros: Román - první polovina 20. století

Úterý 17. 10. 15:00
Kino Panorama - videosál
Přednáška
50Kč

Přednáška v rámci Klubu seniorů PhDr. Josefa Prose, profesora Gymnázia Boskovice, na téma slavných románů první poloviny 20. století. Přednáška je doplněna videoukázkami.

Obecné informace o Klubu seniorů při KZMB:

Na pravidelné schůzky jsou zváni do našich řad všichni aktivní senioři, kteří nechtějí být sami doma, mají rádi společnost, vycházky a rádi se dozvídají a učí nové věci. Za členský poplatek 300 Kč na sezónu (září – červen) je připravena řada besed, dílen, výletů a společenského programu.

Pokud není uvedeno jinak, klub se schází v úterý od 15 hodin v Sokolovně Boskovice. Bližší informace ke klubové činnosti poskytne paní Eva Václavíková, Kulturní zařízení města Boskovice, Kpt. Jaroše 15, 680 01 Boskovice, e-mail: eva.vaclavikova@kicboskovice.cz , mobil 730 182 330.

Vstupné: 50 Kč / zdarma pro členy Klubu seniorů při KZMB