Klub seniorů | Kurz první pomoci

Úterý 10. 10. 15:00
Sokolovna - přísálí
Přednáška

Praktické použití automatizovaného externího defibrilátoru (AED). Ukázka Kardiopulmonální resuscitace (KPR) s možností vyzkoušet si ji na modelu pod odborným vedením. Kurz město Boskovice pořádá ve spolupráci s KZMB Boskovice a MAS Boskovicko PLUS a vzhledem ke skutečnosti, že bude současně věnován i svátku seniorů, bude zajištěno drobné občerstvení. 

Vstup volný.