Klub seniorů | Pečeme si pro sebe

Úterý 24. 10. 15:00
Sokolovna - přísálí
Dílnička

Ochutnávka sladkých dobrot, které si senioři sami upečou, výměna receptů a hodnocení finálních výrobků. K ochutnávce uvaříme kávu. Vstup volný. Zveme do našich řad nové členy.

Obecné informace o Klubu senior při KZMB: 

Na pravidelné schůzky jsou zváni do našich řad všichni aktivní senioři, kteří nechtějí být sami doma, mají rádi společnost, vycházky a rádi se dozvídají a učí nové věci. Za členský poplatek 300 Kč na sezónu (září – červen) je připravena řada besed, dílen, výletů a společenského programu.

Pokud není uvedeno jinak, klub se schází v úterý od 15 hodin v Sokolovně Boskovice. Bližší informace ke klubové činnosti poskytne paní Eva Václavíková, Kulturní zařízení města Boskovice, Kpt. Jaroše 15, 680 01 Boskovice, e-mail: eva.vaclavikova@kicboskovice.cz , mobil 730 182 330.