Michaela Koudelková a Czech Ensemble Baroque

340. výročí narození A. Vivaldiho
Středa 21. 11. 19:00
Evangelický kostel
Hudba
150Kč

Michaela Koudelková, přední česká virtuózka na zobcové flétny, absolventka Akademie Muzycznej w Krakowie ve třídě Petera Holtslaga a Erika Bosgraafa, představí svůj nástroj v neuvěřitelné šíři zvuků a barev, s lehkostí a brilantní, virtuózní technikou.

Program: G. P. Telemann & A. Vivaldi

V roce 2018 oslavíme 340. výročí od narození jednoho z nejvýraznějších průkopníků formy concerta grossa a sólového koncertu, Antonia Vivaldiho. Přestože psal instrumentální koncerty zejména pro housle, velmi hojně jsou zastoupené též koncerty pro violoncello, mandolínu a chalumeau, zaujala ho též flétna. Pro příčnou flétnu "traversi?re" zkomponoval Vivaldi šestnáct koncertů, pro pikolu "flautino" tři koncerty (RV 443, RV 444 a RV 445) a pro podélnou flétnu dva (RV 108, RV441). Tato díla jsou obsažena v op. 10 i spolu s koncerty, v nichž flétna vystupuje jako sólový nástroj spolu s houslemi. To je případ skladby La Tempesta di Mare RV 433.

Recitál věnovaný barokní zobcové flétně není možné nedoplnit o dílo Georga Phillipa Telemanna. Telemann aktivně ovládal cembalo, housle, flétny, hoboj, šalmaj, gambu ad., takže uměl dokonale využít přednosti jednotlivých nástrojů. Jeho dílo pro zobcovou flétnu je velmi rozsáhlé. Zahrnuje komorní hudbu s bassem continuem, komorní hudbu bez bassa continua, komorní hudbu pro dva nástroje a generálbas, orchestrální hudbu, koncerty - pro sólový nástroj a doprovod, pro dva sólové nástroje a generálbas, pro čtyři sólové nástroje a doprovod a ouvertury. Zobcovou flétnu představuje jako nástroj schopný vyjádřit pocity radosti, smutku, naděje, touhy, lásky a současně jako nástroj, který se pojí s ostatními.

Vstupné: 180 Kč na místě / 150 Kč v předprodeji / 70 Kč studenti

Koncert je spolufinancován z grantového systému Města Boskovice.

On-line rezervace vstupenek platí vždy 3 dny. Pokud si rezervovanou vstupenku včas nezakoupíte v Městském informačním středisku Boskovice, Masarykovo nám. 1, tel. 516 48 86 77, tak rezervace propadá. Můžete si ale zde na našem webu zakoupit e-vstupenku (platba kartou) a vytisknout si vstupenku s čárovým kódem z pohodlí domova.