Slavnostní předání cen za kulturu | Hlaholky

Čtvrtek 27. 4. 17:00
Zámecký skleník
Hudba

Slavnostní předání cen za kulturu a udělení čestných občanství. Cena je udělována vždy jednou za tři roky. Poprvé tak bylo učiněno v roce 2017, dále pak v roce 2020. Součástí programu bude vystoupení pěveckého souboru Hlaholky pod vedením Ondřeje Tajovského.

Pěvecký sbor SPgŠ byl po odmlce znovuobnoven v září roku 2020 pod poetickým názvem Hlaholky. Cílem bylo a je navazovat na bohatou tradici sborového zpěvu, kterou na škole založil vynikající hudebník Alois Čada. Snahou talentovaných studentek a jejich lektorů je rozvíjet dovednosti, hledat inspirace a pravidelně vystupovat a dávat hudební radosti v rámci školy, města i regionu.

V květnu roku 2022 sbor úspěšně absolvoval svůj první velký koncert. Na podzim se Hlaholky podílely ve spolupráci s folklorním souborem Velen  na realizaci nového, původního hudebně-tanečního  pásma Vojna. Vedení sboru společně sdílí Daniela Sedláková jako vedoucí, Jana Tajovská Krajčovičová jako lektor zpěvu, to vše s velkou podporou Magdalény Markové. Sbormistrem-lektorem je Ondřej Tajovský, pro kterého je to během dvaceti let již jeho třetí působení u sboru.

Vstup zdarma.

 

Ceny za kulturu

V kategorii Cena za celoživotní přínos v oblasti kultury může být oceněna fyzická osoba s vazbou na město Boskovice (např. trvalé bydliště, místo narození, působení na území města atd.), která dosáhla dlouhodobě významných výsledků v některé z oblastí kultury nebo přispěla mimořádným způsobem k rozvoji některé z oblastí kultury.

V kategorii Cena za výjimečný počin uplynulého období v oblasti kultury budou oceněny mimořádné aktivity v oblasti kultury, které byly organizačně zajišťovány či uskutečňovány fyzickou osobou nebo kolektivem s vazbou na město Boskovice. Návrhy na ocenění v kategorii Výjimečný kulturní počin v oblasti kultury, může být podán pouze ve vztahu ke kulturní aktivitě, která byla uskutečněna v průběhu uplynulého období tedy v letech 2020 – 2022.

V kategorii Cena za výjimečný počin uplynulého období v oblasti kultury pro mladé promotéry a umělce budou oceněny mimořádné aktivity v oblasti kultury, které byly organizačně zajišťovány či uskutečňovány fyzickou osobou nebo kolektivem do 26 let s vazbou na město Boskovice.

K projednávání návrhů bude ustanovena komise (složená z 3 členů zastupitelstva města Boskovice, 3 členů kulturní komise Rady města Boskovice a 3 členů z řad odborné veřejnosti) Ta na počátku března projedná doručené návrhy a doporučí ZM kandidáty na udělení ceny v každé kategorii s navržením jejich pořadí.

Cena představuje pamětní listinu a finanční odměnu ve výši deset tisíc korun.