Vernisáž letní výstavy obrazů Josefa Achrera

Neděle 28. 7. 14:00
Zámecký skleník
Vernisáž

Josef Achrer je zakladatelem tzv. Dataismu a snaží se aplikovat tuto metodu do svého výtvarného projevu. Je to mladý, talentovaný a nadějný malíř. Tyto vlastnosti jsou umocněny tím, že ví, co chce, což je důležité a navíc ví, jak toho dosáhnout, což je ještě důležitější. To vše předurčuje jeho světlou budoucnost.

Ve svých malířských začátcích vycházel z odkazu postmoderní malby s výraznými sklony k expresivní barevnosti a znakovosti. Zde se ale dá vysledovat určité tíhnutí ke geometrizaci. Ke konci studií se stává členem skupiny „Obr“, spolu s Davidem Hanvaldem, Karlem Štědrým a Martinem Krajcem.

V jeho dalším malířském vývoji se prohlubuje sklon ke geometrizaci obrazového prostoru a spolu s abstraktním projevem se stává nosným programem jeho malířského vyjadřování. Přičemž abstrahovaný projev vytváří spíše pozadí obrazu, na kterém se odehrává geometricky-architektonická hra.

Program vernisáže:

Zahájení: PaedDr. Oldřich Kovář, ředitel KZMB

Úvodní slovo:  MUDr. Jan Vykoukal

Kulturní program:
Jitka Šuranská / housle, zpěv
Martin Krajíček / mandolína

Doba trvání výstavy: od 28. července do 9. srpna 2019.

Vstupné 30 Kč dospělí, 20 Kč senioři a studenti. Na vernisáž výstavy vstup zdarma.