Zahájení nové sezóny Klubu seniorů

Úterý 5. 9. 15:00
Park u Zámeckého skleníku

Zahájení činnosti klubu se nese v duchu přípitku s vedením města a pohodovým posezením, kde představíme program pro sezónu 2023/2024. Vítání jsou všichni senioři bez nutnosti registrace.

Obecné info o klubu:

Na pravidelné schůzky jsou zváni do našich řad všichni aktivní senioři, kteří nechtějí být sami doma, mají rádi společnost, vycházky a rádi se dozvídají a učí nové věci. Za členský poplatek 300 Kč na sezónu (září – červen) je připravena řada besed, dílen, výletů a společenského programu.

Pokud není uvedeno jinak, klub se schází v úterý od 15 hodin v Sokolovně Boskovice. Bližší informace ke klubové činnosti poskytne paní Eva Václavíková, Kulturní zařízení města Boskovice, Kpt. Jaroše 15, 680 01 Boskovice, e-mail: eva.vaclavikova@kicboskovice.cz , mobil 730 182 330.