Registrace prodejců na Husí slavnosti

Součástí pestrého programu slavností je i historický jarmark, který se koná od soboty 29. září 2018 (od 9.00 do 18.00) a v neděli 30. září 2018 (od 9.00 do 17.00).

Aktuálně: Registrace prodejců ZDE

Upřednostňujeme stálé prodejce a výrobce tradičního charakteru, historická řemesla apod. Stánky s občerstvením akceptujeme jen v omezeném množství. Prosíme o vyplnění a závazné zaslání přihláškového formuláře pro prodejce (viz níže). Každý zájemce o účast přiloží dvě kvalitní fotografie se stánkem a zbožím, kterým se hodlá na jarmarku prezentovat. Fotografie budou součástí přihlášky, kterou zájemce zašle e-mailem. Pořadatel si vyhrazuje právo výběru a není povinen zdůvodňovat přijetí či odmítnutí jednotlivých nabídek! Vybraní zájemci o prodej budou kontaktování nejpozději do 14 dnů od doručení vyplněné přihlášky.

Prodejní místa budou v parku před Zámeckým skleníkem. V parku u jezírka budou umístěny pouze historické stánky, ukázky tradičních řemesel a vybrané občerstvení. Je naprosto nezbytné zúčastnit se obou dnů a respektovat časy příjezdu (do 7:30 hod.) a odjezdu (30. 9. od 18.00 hod., 1. 10. od 17.00 hod.) a během Husích slavností se řídit pokyny pořadatele.
 
CENY (akceptujeme pouze účast na OBOU DVOU DNECH Husích slavností):

  • za stánek s rukodělnými výrobky a podobným jarmarečným sortimentem do 2m délky je platba 600 Kč, u většího stánku se poplatek navyšuje za každý metr o 150 Kč
  • za stánek s občerstvením je platba 1 000 Kč do 2m délky, rovněž platí navýšení ceny o 150 Kč za každý započatý metr
  • prodejci v dobových kostýmech mají jednorázovou slevu 100 Kč
  • poplatek za případný odběr elektřiny u všech typů stánků činí 200 Kč

Možnost připojení na elektrický proud je velmi omezená. Proto budeme stánků s odběrem elektrického proudu vybírat jen omezené množství. Podle vyhl.101/2005 sb., § 3 musí prodejce, který požaduje odběr elektřiny, zaslat revizní zprávu od elektrického zařízení, které chce připojit.

  • úhrada zálohy za stánek s jarmarečným sortimentem na 2 dny činí 600 Kč.
  • úhrada zálohy za stánek s občerstvením za 2 dny je 1 000 Kč.

Po zaslání přihlášky bude vystavena zálohová faktura, na základě které uhradíte zálohu. V přihlášce musí být uvedeno IČO pro vystavení faktury. Zálohová faktura i daňový doklad k přijaté platbě Vám bude zaslán e-mailem. Záloha je nevratná. V místě konání Vám podle našeho ceníku (čili podle velikosti stánku) bude vystaven případný doplatek.

Kontakt a evidence prodejců:

Kulturní zařízení města Boskovice, Kpt. Jaroše 15, 680 01 Boskovice, telefon 516 45 35 44.
Odpovědná osoba: Eva Václavíková, e-mail: vaclavikova.kultura@boskovice.cz, mobil 730 182 330.