Podmínky pro prodejce a přihláška na Vánoční jarmark

Přihlášky na stánkový prodej na XX. Vánoční jarmark, který se koná v pátek 8. prosince a v sobotu 9. prosince 2017 byly již uzavřeny. Děkujeme za pochopení,

Žádáme prodejce nejen o stylové a pěkně upravené stánky (které jsou podmínkou), ale i o vkusné (nejlépe stylové jarmareční) oblečení. Místa přednostně rezervujeme stálým prodejcům. Prosíme o vyplnění přihláškového formuláře pro prodejce (viz níže). Zájemci o prodej budou zpětně v aktuálním čase kontaktováni. Pořadatel si vyhrazuje právo výběru!

Prodejní místa budou v horní polovině Masarykova náměstí – u radnice. Poblíž radnice a pódia budou umístěny pouze historické stánky, ukázky řemesel a občerstvení.

Je naprosto nezbytné zúčastnit se obou dnů a respektovat časy příjezdu a odjezdu na trh. Příjezd v pátek od 5.30 do 7.30 hodin (odvoz zboží ze stánku až od 21.00 hod.), sobota odjezd 12.30 hodin.

Vjezd na náměstí bude povolen pouze prodejcům, kteří předloží doklad o zaplacení zálohy. Ten bude každému prodejci zaslán e-mailem.

CENY:

Za stánek s rukodělnými výrobky a podobným jarmarečným sortimentem do 2m délky je platba 500 Kč, u většího stánku se poplatek navyšuje za každý metr o 100 Kč. Prodejci v dobových kostýmech mají jednorázovou slevu 100 Kč.

Za stánek s občerstvením je platba 900 Kč do 2m délky, rovněž platí navýšení ceny o 100 Kč za každý započatý metr. Stánek musí mít foliovou podložku - ochrana dlažby.

Poplatek za případný odběr elektřiny u všech typů stánků činí 300 Kč. Možnost připojení na elektrický proud je velmi omezená. Proto budeme stánků s odběrem elektrického proudu vybírat jen omezené množství. Podle vyhl.101/2005 sb. § 3 musí prodejce, který požaduje odběr elektřiny, zaslat revizní zprávu od elektrického zařízení, které chce připojit.

Úhrada zálohy za stánek s jarmarečným sortimentem činí 500 Kč.
Úhrada zálohy za stánek s občerstvením 900 Kč. Po zaslání přihlášky bude vystavena zálohová faktura, na základě které uhradíte zálohu. V přihlášce musí být uvedeno IČO pro vystavení faktury. Zálohová faktura i daňový doklad k přijaté platbě Vám bude zaslán e-mailem. Záloha je nevratná (100% storno).
V místě konání Vám podle našeho ceníku (čili podle velikosti stánku) bude vystaven případný doplatek.

Zálohy je nutné zaplatit do 30. 11. 2017, jinak Vám nebude místo rezervováno.

Spolu s přihláškou prosím zašlete i 1 fotografii vašeho stánku a 1 fotografii vašeho sortimentu. Děkujeme za Váš zájem o tuto akci a těšíme se na Vás při našem Vánočním jarmarku.

Kontakt: Kulturní zařízení města Boskovice, Kpt. Jaroše 15, 680 01 Boskovice, telefon 516 45 35 44.
Odpovědná osoba: Eva Václavíková, e-mail: vaclavikova.kultura@boskovice.cz, mobil 730 182 330.