Vánoční jarmark 2021 - registrace prodejců

Zahájili jsme registraci prodejců na Vánoční jarmark v Boskovicích. Letošní jarmark se koná v termínech pátek  3. prosince 2021 od 9.00 do 21.00 hodin a sobota 4. prosince 2021 od 9.00 do 19.00 hodin.

Prosíme, pozorně si přečtěte celý text. Registrační formulář najdete ke stažení níže.

Žádáme prodejce nejen o stylové a pěkně upravené stánky (které jsou podmínkou), ale i o vkusné (nejlépe stylové jarmareční) oblečení. Podmínkou přihlášky je účast na obou dnech. Místa přednostně rezervujeme stálým prodejcům. Prosíme o vyplnění přihláškového formuláře pro prodejce (viz níže). Zájemci o prodej budou zpětně v aktuálním čase kontaktováni. Pořadatel si vyhrazuje právo výběru!

Pozor, změna místa konání Vánočního Jarmarku! Prodejní místa budou letos kvůli uzavírkám ve městě na ulici Hradní a v areálu parku u Zámeckého skleníku.

Letos nezajišťujeme připojení na elektrickou energii. Tento areál není bohužel připraven na velký odběr elektrické energie. Pokud budete mít stánek, který vyžaduje ohřev, je zapotřebí mít spotřebiče na plyn. Zajistíme Vám pouze přípojku k osvětlení stánku.

Je naprosto nezbytné zúčastnit se obou dnů a respektovat časy příjezdu a odjezdu na trh. Příjezd v pátek od 5.30 do 7.30 hodin (odvoz zboží ze stánku až od 21.00 hod.), sobota příjezd do 7,30 hodin a odjezd v 19.00 hodin.

Vjezd do areálu bude povolen pouze prodejcům, kteří předloží doklad o zaplacení faktury. Ten bude každému prodejci zaslán e-mailem.

 

CENY:

Za stánek s rukodělnými výrobky a podobným jarmarečným sortimentem do 2m délky je platba 800 Kč, u většího stánku se poplatek navyšuje za každý metr o 100 Kč.

Akceptujeme délku stánku maximálně 4 metry.

Za stánek s tepelně zpracovaným občerstvením je platba 4 000 Kč.

Za stánek s ostatním občerstvením je platba 3 000 Kč.

Stánek musí mít foliovou podložku-ochrana dlažby. Akceptujeme délku stánku maximálně 4 metry.

Na stánek je nutné umístit nádobu s dezinfekčním prostředkem a řídit se aktuálními opatřeními ministerstva zdravotnictví.

Po zaslání přihlášky Vám bude během listopadu vystavena faktura, kterou uhradíte. V přihlášce musí být uvedeno IČO pro vystavení faktury. Daňový doklad k přijaté platbě Vám bude zaslán e-mailem. Tímto dokladem se prokážete při kontrole vjezdu na náměstí.

Fakturu je nutné zaplatit do 29. 11. 2021, pokud tak neučiníte, nebude Vám místo rezervováno.
Přihlášky, prosím, zasílejte nejpozději do 20. 11. 2021. Spolu s přihláškou prosím zašlete i

1 fotografii vašeho stánku a 1 fotografii vašeho sortimentu. Děkujeme za Váš zájem o tuto akci a těšíme se na Vás při našem Vánočním jarmarku.

Kontakt: Kulturní zařízení města Boskovice, přísp.org., Kpt. Jaroše 15, 680 01 Boskovice, telefon  516 45 35 44.

Odpovědná osoba: Eva Václavíková, e-mail: vaclavikova.kultura@boskovice.cz, mobil 730 182 330.