Slavnostní koncert Symfonického orchestru města Boskovice

Slavnostní koncert k výročí 100 let od vzniku samostatného československého státu. Ve zcela zaplněném sálu sokolovny odehrál orchestr dirigovaný střídavě Tomášem Pléhou a Dominikem Pernicou krásný a důstojný koncert. Jako sólisté vystoupili: Hana Kuželová (soprán), Martin Pavlíček (tenor), Rula Machačová (soprán) a Tomáš Mosler (klarinet). V programu se také představil Dětský pěvecký sbor ZŠ Slovákova (sbormistři Veronika Ertlová a Martin Štěpánek), B kvartet a Jazz kvartet. Slavnostní večer moderovala Michaela Pál. Obecenstvo na závěr mohutně aplaudovalo výkonům všech účinkujících a vynutilo si tím přídavek celého orchestru. Foto: Vladimír Friš