Novoroční koncert 2020

Výběr světových a českých árií v podání laureátky několika mezinárodních soutěží, sopranistky Terezy Hořejšové, v doprovodu mladého klavíristy Ahmada Hedara. Na úvod se představila žákyně ZUŠ Boskovice Adéla Klementová s klavírním doprovodem pana učitele Sergeje Golubkova. O přestávce byl podáván slavností novoroční přípitek. O přestávce se podával slavností novoroční přípitek za účasti pana starosty Jaroslava Dohnálka a místostarosty Lukáše Holíka, nechyběl ani ředitel KZMB Oldřich Kovář a dramaturg KZMB Ivo Legner. Fotografie: Vladimír Friš