Poptávka na provozování restaurace Sokolovna

Kulturní zařízení města Boskovice, příspěvková organizace, vyhlašují poptávku na provozování restaurace Sokolovna umístěné v budově Sokolovny v Boskovicích, ulice Sokolská  221/13, 680 01 Boskovice.
Vlastníkem objektu je Město Boskovice, provozovatelem jsou Kulturní zařízení města Boskovice, p. o.  Ta jsou v souladu se zněním Zřizovací listiny ze dne 15. 12. 2016 (platnost od 1. 1. 2017) oprávněna prostory pronajímat a uzavírat příslušné smlouvy.

Nabídky budou dodány písemně v zalepené obálce. Nabídky se podávají osobně, případně poštou – do kanceláře ředitele KZMB, Kpt. Jaroše 15, 680 01 Boskovice v termínu od 23. 9. do 7. 10. 2019 do 12.00.  Obálku nutno označit nápisem NEOTEVÍRAT – RESTAURACE SOKOLOVNA. Nabídky doručené po lhůtě nebudou akceptovány.

Více informací v samostatné příloze:

O Sokolovně

Stránka se připravuje