Pronájem Zámeckého skleníku

PROVOZNÍ ŘÁD

Zámecký skleník je reprezentativní budova, nacházející se poblíž boskovického zámku na ulici Hradní. Hodí se na pořádání koncertů, divadelních představení, konferencí a oslav. Podle uspořádání pojme 80–240 návštěvníků.

Aktuální obsazenost Zámeckého skleníku si můžete zjistit v on-line kalendáři.

Upozornění: Aktuální obsazenost je jen orientační. Rezervaci je nutné si domluvit s produkční Zámeckého skleníku na telefoním čísle 730 548 531 nebo emailem krajickova.kultura@boskovice.cz. Objednávkový formulář naleznete na této stránce níže.

Nový ceník pro akce od 1. 8. 2021 (ceny jsou bez 21% DPH)

Pronájem objektu Zámeckého skleníku se týká prostor vymezených takto: hlavní sál, pódium se zázemím, galerie, šatna, vstupní prostor a toalety.
V ceně základního pronájmu je zahrnuto následující: pronájem prostor viz výše, 10 stolů, 20 židlí, 10 ubrusů, 1 prodlužovací kabel, úklid po akci.
K objektu Zámecký skleník je možné příjezd vozidla jen po Udělení výjimky Městským úřadem Boskovice. Parkování v areálu je zakázáno.

Pronájem dlouhodobý: 10 000 Kč
Hodinová sazba: 1 400 Kč/hodina

Stůl: 100 Kč
Židle: 20 Kč
brus: 20 Kč
Projektor: 500 Kč
Plátno: 500 Kč
Prodlužovací kabel: 40 Kč

Tento ceník neobsahuje zákonnou 21% DPH.

KZMB si vyhrazuje lhůtu sedmi (7) dnů pro potvrzení rezervace a zablokování tohoto termínu v diáři pronájmů KZMB, který je dostupný na webu organizace.

KZMB si vyhrazuje u nájmů s cenou vyšší naž 15 000 Kč možnost platby zálohy, která je splatná nejpozději 4 dny před akcí na základě zálohové faktury vystavené KZMB.

KZMB si vyhrazuje právo, v případě zrušení akce pronajímatelem, vyžadovat platbu penále v následujícím rozsahu: Zrušení akce od objednání do 14 dnů před konáním 15% z ceny nájmu. Zrušení akce 13 dnů a méně před konáním akce 50% z ceny nájmu, zrušení 2 dny před akcí v ceně 80% z ceny nájmu. V případě, kdy protipandemická opatření sníží kapacitu pronajímaných prostor pod 50 % je účtováno penále 30% od 13 dnů do 2 dnů před konáním akce, 50% 2 dny a méně před konáním akce.

Nájemci nejsou oprávněni poskytovat podnájmy třetím osobám, není-li sjednáno separátní smlouvou jinak. 

Pro následující typy organizací: zapsané spolky, zapsané ústavy, charitativní organizace, církve, zdravotnická zařízení, organizace starající se o postižené, či znevýhodněné osoby je možné uplatnit slevu 30%.

Nájemci jsou povinni dodržovat bezpečnostní předpisy a provozní řády objektů. Nájemcům je zakázáno vnášet do objektu zařízení, která by mohla poničit majetek KZMB a nebo ohrozit zdraví osob v objektu. Dále je zakázáno vnášet vlastní fundu (stoly, židle, techniku, atd.). Výjimku může udělit pověřená osoba KZMB a to pouze písemnou, či elektronickou formou.

Před každým nájmem prostor a služeb bude s dostatečným předstihem sepsána smlouva o pronájmu a v den nájmu bude sepsán předávací protokol (na příslušných formulářích), obsahující veškeré patřičné náležitosti.