Pronájem Sokolovny Boskovice

 

PROVOZNÍ ŘÁD

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aktuální obsazenost Sokolovny:

Upozornění: Pokud je obsazen hlavní sál, není možné si pronajmout přísálí s barem, to platí i v opačném případě.  Aktuální obsazenost je jen orientační. Rezervaci je nutné si domluvit s manažérkou Sokolovny na telefoním čísle 730 548 531 nebo emailem krajickova.kultura@boskovice.cz.

Objednávkový formulář na pronájem Sokolovny

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tento ceník nabývá účinnost dnem vydání, tj. 1.1.2018 a neobsahuje zákonnou 21% DPH.

 

Ceny pronájmu pro plesy, velké koncerty, divadla, vícehodinové akce

 • VŠECHNY PROSTORY (šatna, hlavní sál, galerie, přísálí, bar, Modrý salonek): 15 000 Kč
 • HLAVNÍ SÁL se šatnou, přísálím a barem: 10 000 Kč

           

Ceny pronájmu pro akce v menších prostorách (do 5h)

 • MODRÝ SALONEK s přísálím a barem: 3 100 Kč / každá další hodina 550 Kč
 • MODRÝ SALONEK s přísálím: 2 500 Kč / každá další hodina 400 Kč
 • MODRÝ SALONEK s barem: 2 000 Kč / každá další hodina 350 Kč
 • PŘÍSÁLÍ s barem: 2 000 Kč / každá další hodina 350 Kč
 • MODRÝ SALONEK: 1 500 Kč / každá další hodina 250 Kč
 • PŘÍSÁLÍ: 1 200 Kč / každá další hodina 200 Kč
 • GALERIE: 1 200 Kč / každá další hodina 200 Kč

 

Ceny pronájmu za jednu hodinu

 • HLAVNÍ SÁL se šatnou, přísálím a barem (školení, konference): 1 600 Kč
 • MODRÝ SALONEK s přísálím a barem: 550 Kč
 • MODRÝ SALONEK s přísálím: 450 Kč
 • PŘÍSÁLÍ s barem: 450 Kč
 • MODRÝ SALONEK: 350 Kč
 • PŘÍSÁLÍ: 300 Kč
 • GALERIE: 200 Kč
 • ZELENÝ SALONEK: 150 Kč

 

Ceny pronájmu za jednu hodinu pro pravidelnou činnost

 • MODRÝ SALONEK: 150 Kč
 • GALERIE: 150 Kč

 

Ceny pronájmu pro neziskové organizace

 • VŠECHNY PROSTORY (šatna, hlavní sál, galerie, přísálí, bar, Modrý salonek):       10 000 Kč
 • HLAVNÍ SÁL se šatnou, přísálím a s barem: 8 000 Kč
 • MODRÝ SALONEK s přísálím a barem: 2 000 Kč
 • HLAVNÍ SÁL se šatnou, přísálím a barem (školení, konference): 1 200 Kč/h
 • PŘÍSÁLÍ s barem: 350 Kč/h
 • MODRÝ SALONEK: 250 Kč/h
 • PŘÍSÁLÍ: 200 Kč/h

           

Cena vypočtená dle ceníku může být dle charakteru akce změněna, popřípadě doplněna o cenu za pronájem techniky. Tato pak bude považována za cenu smluvní.

 • pronájem zařízení pro velkoplošnou projekci: 400 Kč za hodinu
 • příjezd vozidlem do areálu (první dvě vozidla jsou zdarma): 500 Kč na vozidlo
 • překročení smluveného času: 1000 Kč za hodinu

 

Na rezervaci prostor se váží storno podmínky. Při zrušení rezervace činní výše poplatků:

 • 21 – 15 dnů před konáním akce 20%
 • 14 – 8 dnů před konáním akce 40%
 • 7 – 0 dnů před konáním akce 50%

 

Při převzetí prostoru v rozsahu smlouvy se vybírá kauce ve výši 30% sjednané ceny, která bude vrácena po ukončení akce a po bezproblémovém předání prostor zpět pronajímateli.

 

Před každým nájmem prostor a služeb bude s dostatečným předstihem sepsána smlouva o pronájmu a v den nájmu bude sepsán předávací protokol (na příslušných formulářích), obsahující veškeré patřičné náležitosti.

 

Maximální povolená kapacita sokolovny je 600 osob. Maximální počet míst v hlavním sále je 340. Uvedená čísla jsou orientační.  

 • Hlavní sál při divadelní úpravě: 273 – 288 míst v hledišti
 • Hlavní sál při taneční úpravě: 132 – 152 míst ke stolům
 • Modrý salonek: 64 míst při divadelní úpravě, pro posezení u stolu (oslavy) 40 míst
 • Přísálí: 62 míst
 • Galerie: 70 míst, pro divadelní úpravu 22 míst
 • Zelený salonek (učebna): 20 míst

 

Plesová úprava varianta 1

Plesová úprava varianta 2

Hlavní sál – divadlo, koncert

Hlavní sál – konference