Pronájem Sokolovny Boskovice

PROVOZNÍ ŘÁD

Aktuální obsazenost Sokolovny:

Upozornění: Pokud je obsazen hlavní sál, není možné si pronajmout přísálí s barem, to platí i v opačném případě.  Aktuální obsazenost je jen orientační. Rezervaci je nutné si domluvit s produkční Sokolovny na telefoním čísle 730 548 531 nebo emailem krajickova.kultura@boskovice.cz. Objednávkový formulář naleznete na této stránce níže.

Nový ceník pro akce od 1. 8. 2021 (ceny jsou bez 21% DPH)

V ceně základního pronájmu celého objektu je zahrnuto následující: pronájem prostor, 30 stolů, 150 židlí, 30 ubrusů.

Šatna, hlavní sál, galerie, přísálí, bar, Modrý salonek
Celodenní pronájem: 16 000 Kč
Hodinová sazba: 3 000 Kč

Hlavní sál se šatnou, galerií, přísálím a barem
Celodenní pronájem: 13 000 Kč
Hodinová sazba: 2 500 Kč

Modrý salonek
Celodenní pronájem: 4 000 Kč
Hodinová sazba: 550 Kč

Galerie
Celodenní pronájem: 2 500 Kč
Hodinová sazba: 300 Kč

Přísálí s barem
Celodenní pronájem: 6 000 Kč
Hodinová sazba: 750 Kč

Stůl: 100 Kč
Židle: 20 Kč
Ubrus: 20 Kč
Projektor: 500 Kč
Plátno: 500 Kč
Prodlužovací kabel: 40 Kč

Tento ceník neobsahuje zákonnou 21% DPH.

KZMB si vyhrazuje lhůtu sedmi (7) dnů pro potvrzení rezervace a zablokování tohoto termínu v diáři pronájmů KZMB, který je dostupný na webu organizace.

KZMB si vyhrazuje u nájmů s cenou vyšší naž 15 000 Kč možnost platby zálohy, která je splatná nejpozději 4 dny před akcí na základě zálohové faktury vystavené KZMB.

KZMB si vyhrazuje právo, v případě zrušení akce pronajímatelem, vyžadovat platbu penále v následujícím rozsahu: Zrušení akce od objednání do 14 dnů před konáním 15% z ceny nájmu. Zrušení akce 13 dnů a méně před konáním akce 50% z ceny nájmu, zrušení 2 dny před akcí v ceně 80% z ceny nájmu. V případě, kdy protipandemická opatření sníží kapacitu pronajímaných prostor pod 50 % je účtováno penále 30% od 13 dnů do 2 dnů před konáním akce, 50% 2 dny a méně před konáním akce.

Nájemci nejsou oprávněni poskytovat podnájmy třetím osobám, není-li sjednáno separátní smlouvou jinak. 

Pro následující typy organizací: zapsané spolky, zapsané ústavy, charitativní organizace, církve, zdravotnická zařízení, organizace starající se o postižené, či znevýhodněné osoby je možné uplatnit slevu 30%.

Nájemci jsou povinni dodržovat bezpečnostní předpisy a provozní řády objektů. Nájemcům je zakázáno vnášet do objektu zařízení, která by mohla poničit majetek KZMB a nebo ohrozit zdraví osob v objektu. Dále je zakázáno vnášet vlastní fundu (stoly, židle, techniku, atd.). Výjimku může udělit pověřená osoba KZMB a to pouze písemnou, či elektronickou formou. 

Při akcích, kdy je vnášeno občerstvení i do jiných prostor, než je přísálí s barem, je k pronájmu účtován jednorázový poplatek 3 000 Kč za úklid prostor.

Před každým nájmem prostor a služeb bude s dostatečným předstihem sepsána smlouva o pronájmu a v den nájmu bude sepsán předávací protokol (na příslušných formulářích), obsahující veškeré patřičné náležitosti.

Maximální povolená kapacita sokolovny je 600 osob. Maximální počet míst v hlavním sále je 340. Uvedená čísla jsou orientační.  

  • Hlavní sál při divadelní úpravě: 273 – 288 míst v hledišti
  • Hlavní sál při taneční úpravě: 132 – 152 míst ke stolům
  • Modrý salonek: 64 míst při divadelní úpravě, pro posezení u stolu (oslavy) 40 míst
  • Přísálí: 62 míst
  • Galerie: 70 míst, pro divadelní úpravu 22 míst

 

Plesová úprava varianta 1

Plesová úprava varianta 2

Hlavní sál – divadlo, koncert

Hlavní sál – konference