Velen – folklórní taneční soubor z Boskovic s mnohaletou tradicí, jehož počátky spadají do 50. let minulého století. Díky obětavosti profesorky Střední pedagogické školy v Boskovicích Marie Bečvářové a podpoře ředitelství školy vznikl v roce 1951 taneční soubor z řad studentek školy a studentů ostatních boskovických škol, který začal oživovat lidové tance a tradice z oblasti Drahanské vrchoviny (Protivanov, Kořenec), Malé Hané (Velké Opatovice) i Horácka z východní části Českomoravské vrchoviny (Olešnicko, Libušín, Sněžné) v choreografickém zpracování zejména Zdenky Jelínkové, Míly Brtníka a Jiřiny Máčelové-Horákové.

Velen používá repliky krojů z boskovické části Drahanské vrchoviny (Kořenec). V 70. letech soubor prošel řadou organizačních změn, včetně názvu (teprve tehdy získal název Velen), novým zřizovatelem se stal SKP Boskovice, dnes Kulturní zařízení města Boskovice. Dlouhodobou vedoucí souboru se stala Jiřina Horáková, která jej vedla v letech 1974–1986. Po několika dalších změnách byla ve vedení souboru Marie Bušová, která svůj post opustila v roce 2006. Nakrátko ji pak vystřídala mladičká Pavla Štréblová, po jejímž odchodu na mateřskou dovolenou v roce 2007 se místa vedoucího ujal dlouholetý člen souboru Antonín Pitner.

Nedílnou součástí souboru se postupně stala vlastní muzika. Po roce 1970 byl jejím primášem PhDr. Alois Čada, který navázal na činnost učitele Vladimíra Veselého, od konce 70. let pak Dušan Kovařík, který ve spolupráci s další vedoucí Marií Zouharovou sestavil velmi kvalitní lidovou muziku. Přes generační problémy, kdy se vedení hudby ujal mladý student Spgš Josef Pokorný, se podařilo hudbu Velenu udržet. Několik let do roku 2009 vedl úspěšně muziku primáš Mgr. Stanislav Tesař, po něm vedení na krátkou dobu převzala Barbora Křivinková a nyní muziku tvoří nová sestava mladších hudebníků pod vedením Terezy Pulcové.

Soubor prezentuje hudební písňový a taneční folklór z boskovické oblasti Drahanské vrchoviny, Malé Hané i Horácka – z východní části Českomoravské vrchoviny. Základem tanečního repertoáru jsou choreograficky upravené Řemeslnické tance z Kořence, Protivanova, nově pak vznešený tanec „štéc“ z Velkoopatovicka, scénická pásma Hospoda (Ho mozeke na Kořenco), Dožínky, Masopust, „Na Bílé hoře“ a jednotlivé tance a písně. Soubor se pravidelně zúčastňuje Kořeneckých slavností a dalších přehlídek a festivalů národopisných souborů u nás i v zahraničí.

Folklórní taneční soubor Velen nabízí své vystoupení v rámci předvánočních večírků, plesů a výročních slavností. Délka vystoupení dohodou. Informace o podmínkách vystoupení vám poskytne Miroslava Krajíčková, tel.: 730 548 53, mailová adresa: krajickova.kultura@boskovice.cz.