8. setkání knihovníků regionu Blansko

Již 8. setkání knihovníků regionu se konalo v sobotu 9. 11. 2019, tentokrát v obci Lhota Rapotina. Jako každý rok šlo výměnu zkušeností, předání informací o chystaných projektech a poznání zajímavého místa našeho regionu. Velké díky patří paní knihovnici Aleně Vaňkové, která nachystala pro setkání příjemné rodinné prostředí, seznámila kolegy s činností knihovny, ale také s historií a aktivitami obce.

Na tomto setkání byla oceněná Obecní knihovna obce Olomučany – paní knihovnice Eva Vašíčková, která získala ocenění pověřené knihovny za modernizaci knihovnických služeb v obci a za podporu dětského čtenářství v obci. Paní Vašíčková pracuje ve své knihovně od roku 2017 a za dobu svého působení vložila všechny knihy do systému Clavius. Ten je od loňského roku převeden do nového systému Tritius REKS; knihovna je tak plně automatizovaná a nabízí moderní služby svým uživatelům. Dále paní knihovnice aktualizovala knihovní fond, podílela se na stěhování knihovny do nových prostor, rozšířila výpůjční dobu pro veřejnost, organizuje aktivity pro širokou veřejnost v obci, spolupracuje s obecním úřadem, se základní školou a dalšími složkami v obci a podporuje čtenářství u dětí v aktivitách, které organizuje pověřená knihovna, např. Čtoucí rodiny regionu Blansko, nebo Moravská zemská knihovna v Brně - Jižní Morava čte.

Setkání se spisovatelem Markem Šolmesem Srazilem

Podzimní série besed s Markem Šolmesem Srazilem se v blanenském regionu uskutečnila ve dnech 10. a 11. října 2019. Nebyla to jen obyčejná literární setkání, autor sám je pedagog v mateřské školce a svým hravým vystupováním si brzy získal pozornost nadšených dětí. Povídání a malování, ale i zpívaní a tancování tak bylo pro všechny zúčastněné velmi inspirativní. Děti z mateřských školek, ale také žáčci ze školních družin si kromě veselých zážitků odnášeli autorův podpis či knihu.

(Foto: Knihovna Boskovice)

Týden knihoven 2019 - Besedy se spisovatelkou Petrou Braunovou

Začátek října je vždy ve znamení Týdne knihoven. V letošním roce v regionu Blansko přijala pozvání spisovatelka Petra Braunová, známá autorka oceněných dětských knih. Ve dnech  1. – 2. 10. s ní měli možnost besedovat žáci během pěti setkání v našem regionu. Povídání s autorkou otevřelo dětem svět fantazie a nových pohledů na dětské příběhy. Paní spisovatelka dokáže svými zajímavými příběhy děti motivovat k četbě i k tvorbě a vybízí je také ke komunikaci na svých webových stránkách www.petrabraunova.cz.

(Foto: Knihovna Boskovice)

Setkání se spisovateli Klárou Smolíkovou a Jiřím Walkerem Procházkou

Klára Smolíková a Jiří Walker Procházka je dvojice autorů, která nebyla v našem regionu poprvé. A to znamená jediné – jsou žádaní, jejich povídání s dětmi je živé a zajímavé, akce s nimi motivuje nejen ke čtení, ale také k pokusům o vlastní tvorbu. Každé takové setkání s autory je zakončeno literárním workshopem a nabídkou z jejich spisovatelské činnosti. Besedy se podařilo naplánovat tak, aby současné autory vidělo co nejvíce dětí. Během tří dnů 24. – 26. září bylo zorganizováno 16 besed pro žáky ZŠ, 1 beseda pro veřejnost a 1 odborný seminář pro pedagogy a knihovníky. Celkem je takto mohlo vidět více jak 540 posluchačů z různých míst našeho regionu.

Brťov – Jeneč má novou knihovnu

V Týdnu knihoven, v sobotu 5. října 2019, byla v nových prostorách rekonstruovaného kulturního domu v obci Brťov-Jeneč slavnostně otevřena knihovna. V budově sídlí také obecní úřad a jsou zde další veřejné prostory k setkávání občanů. 

Stěhování předcházelo docela velké nasazení současné knihovnice paní Katky Bajkové. Knihovna byla přemístěna z místní mateřské školy, kde dlouhodobě sídlila. Bylo nutné knihy nejen znovu označit a zabalit, ale také aktualizovat. Mnoho titulů neodpovídalo požadavkům na současné čtení dětí i dospělých, některé knihy byly léty velmi opotřebované. Nabídka četby je nyní doplněna o knihy z výměnných fondů pověřené knihovny. Změnila se také půjčovní doba a nově je otevřeno každé úterý od 18 do 20 hodin, v čase úředních hodin obecního úřadu. Dá se předpokládat, že takto bude zájem o knihovnu větší. Nový prostor nabízí také nové možnosti pro čtenářské aktivity. Paní knihovnice má v plánu zavést dětská odpoledne každou středu od 17 do 19 hodin, kdy bude mít prostor věnovat se dětem. Děti se mohou těšit nejen na četbu z knih a vyprávění, ale také malování, tvoření a hraní her.

Celé Česko čte dětem - Putování se psím hrdinou

Knihovna Boskovice a Celé Česko čte dětem vyhlašují pro knihovny regionu Blansko a jejich čtoucí rodiny projekt PUTOVÁNÍ SE PSÍM HRDINOU. 

Podmínky účasti:
- přihlášení do společného projektu
- společné čtení z knih o psech - kamarádech
- besedy a setkání s autory a zajímavými osobnostmi
- výtvarná, fotografická i literární tvorba na téma psí hrdina

Termín pro odevzdání prací: 15. květen 2020
Vyhodnocení a zahájení putovní výstavy: červen 2020

Více informací: Helena Jalová, jalova.knihovna@boskovice.cz, tel.: 607 608 814

Aktuality

Datum Nadpis
29.10.2019 Pozvánka na 8. setkání knihovníků regionu Blansko (9. 11. 2019, Lhota Rapotina)
27.9.2019 Pozvánka na seminář Petry Braunové - "Čtení a podpora fantazie" (1. 10. 2019, Voděrady)
27.9.2019 Pozvánka na seminář Petry Braunové - "Čtení a podpora fantazie" (1. 10. 2019, Boskovice)
16.9.2019 Pozvánka na seminář Mgr. Kláry Smolíkové - "Cesty k informační gramotnosti" (25. 9. 2019, Rájec-Jetřebí)
16.9.2019 Co venkovské knihovny umějí a mohou - XV. ročník
10.7.2019 Pozvánka na setkání knihovníků - "Co venkovské knihovny umějí a mohou - XV. ročník" (12.-14. 9. 2019, Boskovice, Křtiny)
17.6.2019 Otevření místní knihovny ve Zboňku 
22.5.2019 Pozvánka na otevření místní knihovny ve Zboňku - 15. 6. 2019
22.5.2019 Knihovna pod stanem - Kladoruby 2019
4.5.2019 9. putování čtoucích rodin - Lysice
30.4.2019 Pozvánka na odbornou knihovnickou exkurzi - 26. 6. 2019
24.5.2018 8. putování čtoucích rodin - Boskovice
1.2.2018 Čtoucí rodiny hledají čepičku pro skřítka
22.1.2018 Hodnocení činnosti za rok 2017
25.11.2017 Oceněná knihovna v obci Kořenec
10.10.2017 Knihovna městysu Křtiny má titul Knihovna roku 2017
6.10. 2017 Týden knihoven v regionu
22.7.2017 Vesnice roku 2017 
10.6.2017 Knihovna Obora v novém
25.5.2017 Jak se píše ve dvou?
30.4.2017 Městys Sloup rekonstruoval svoji knihovnu
31.3.2017 Ohlédnutí za BMČ
2.1.2017 Knihovna Boskovice je pověřenou knihovnou pro region Blansko
30.12.2016 Hodnocení činnosti za rok 2016
15.11.2016 Knihovníci se setkali ve Svitávce
20.10.2015 Týden knihoven v regionu Blansku 2015
17.09.2015 Sobotní putování dne 5. září 2015 z Doubravice nad Svitavou do Kuniček
11.08.2015 Podpora dětského čtenářství v prvním pololetí 2015 v regionu Blansko
20.05.2015 Slavnostní ukončení projektu Haló, haló - tady Večerníček
06.05.2015 Školení knihovníků regionu Blansko 21.-23.4.2015
21.04.2015 Pozvánka na školení neprofesionálních pracovníků obecních knihoven 21.-23. 4. 2015
21.04.2015 Pozvánka na motivační školení TRÉNINK PAMĚTI 22. 4. 2015 v Ráječku
21.04.2015 Pozvánka na odbornou knihovnickou exkurzi 3. 6. 2015
29.10.2014 Slavnostní otevření knihovny v Ráječku
10.09.2014 Jiří Šandera četl dětem v Bořitově
05.09.2014 Ukončení činnosti regionálního oddělení Městské knihovny Blansko k 31. 12. 2013 v Blansku
06.06.2014 Celé Česko čte dětem - Křidélka pro smutnou vílu
05.05.2014 Pozvánka na exkurzi 2014
02.05.2014 Pojďte s námi do pohádky - hledat víly a skřítky
01.05.2014 Kdo je Arnošt Vašíček?
13.11.2013 Obecní knihovna v Brťově-Jenči
17.10.2013 Malování, smích, radost…
03.10.2013 Ocenění pro Obecní knihovnu Petrovice
27.09.2013 Co venkovské knihovny umějí a mohou
11.06.2013 Obec Svinošice zrekonstruovala svoji knihovnu
22.04.2013 Automatizace knihoven našeho regionu
03.04.2013 Spisovatelka Ivana Peroutková v našem regionu
07.11.2012 Setkání knihovníků blanenského regionu
29.10.2012 Nově zrekonstruované knihovny v našem regionu
05.06.2012 Čtení v Bořitově
22.04.2012 Oceněná knihovna městyse Ostrov u Macochy
23.03.2012 Setkání se spisovatelkou v Ostrově u Macochy
14.11.2011 Setkání knihovníků regionu Blansko se uskutečnilo již podruhé
06.10.2011 Veselice – Knihovna roku 2011
29.09.2011 Clavius REKS
20.07.2011 Knihovnická stezka spolupráce mezi MK Blansko a MK Velké Meziříčí
27.05.2011 Škola je samá regrace
06.05.2011 Oborská knihovna otevřena!
04.05.2011 Nově otevřená knihovna
30.04.2011 POHÁDKOVÁ ZEMĚ paní Vítězslavy Klimtové
14.04.2011 Nově otevřená knihovna ve Veselici
08.04.2011 Oceněná Místní knihovna Němčice
12.11.2010 Setkání neprofesionálních knihovníků