Metodická činnost

V rámci regionálních funkcí zajišťujeme veřejným knihovnám a jejich zřizovatelům a na požádání také školním knihovnám následující služby v oblasti knihovnictví a práce s informacemi:

  1. Pomoc při revizi a aktualizaci knihovních fondů
  2. Poradenskou a konzultační činnost, plány a rozbory
  3. Servis informačních a komunikačních technologií
  4. Statistiku knihovnických činností
  5. Tvorbu výměnných fondů, jejich zpracování, cirkulaci a distribuci
  6. Vzdělávání knihovníků, semináře, porady
logo JMK
Caffe Bar Skleník