Metodická činnost

V rámci regionálních funkcí zajišťujeme veřejným knihovnám a jejich zřizovatelům a na požádání také školním knihovnám následující služby v oblasti knihovnictví a práce s informacemi:

  1. pomoc při revizi a aktualizaci knihovních fondů,
  2. poradenskou a konzultační činnost, plány a rozbory,
  3. servis informačních a komunikačních technologií.
  4. statistiku knihovnických činností,
  5. tvorbu výměnných fondů, jejich zpracování, cirkulaci a distribuci,
  6. vzdělávání knihovníků, semináře, porady.