Oceněné knihovny regionu Blansko v roce 2023

Na poradě profesionálních knihovníků, která se konala 1. listopadu 2023, ocenila vedoucí regionálního oddělení Helena Jalová spolu se starostkou městyse Černá Hora paní Petrou Švancarovou a tajemníkem Ing. Jiřím Rydvalem kolegyni z Knihovny městyse Černá Hora paní Marii Juncovou. Za dobu jejího působení se knihovna výrazně zmodernizovala a je plně automatizovaná. Dlouhodobě spolupracuje se základní i mateřskou školou na podpoře dětského čtenářství. Pravidelně organizuje besedy pro děti a setkání s různorodou tematikou pro veřejnost.

Na 11. setkání knihovníků regionu Blansko dne 11. listopadu 2023, které se letos konalo v krásném prostoru nově vybudované víceúčelové budovy, kde sídlí také knihovna Suchdol (součást obce Veselice), byly oceněné vybrané knihovnice obecních knihoven za svoji příkladnou práci v knihovnách.

OCENĚNÍ ZÍSKALI:

Paní Marie Beránková z obce Bukovinka za modernizaci knihovnických služeb v obci a za podporu dětského čtenářství. 
Paní Ilona Pernicová z obce Habrůvka za dlouholeté vedení knihovny v obci a poskytování moderních informačních služeb.
Paní Marie Slezáková z obce Suchdol za rozvíjení komunitních aktivit v obci.
Manželé Vendulka a Libor Knoflíčkovi z obce Zbraslavec za podporu dětského čtenářství a rozvoj komunitních aktivit v obci. Za tyto aktivity, které jsou výjimečné, byli letos nominováni také na cenu Komunitní knihovna Jihomoravského kraje 2023 v kategorii do 500 obyvatel. 

Na ocenění v této krajské soutěži byly nominovány také další dvě knihovny z našeho regionu: Knihovna Doubravice nad Svitavou s paní knihovnicí Janou Vomelovou (v kategorii 1001–3000 obyvatel) a nově zrekonstruovaná Městská knihovna Velké Opatovice (v kategorii 3001–5000 obyvatel). Slavnostní vyhlášení výsledků a předání ocenění nejlepším komunitním knihovnám v Jihomoravském kraji proběhlo v pondělí 20. listopadu 2023 v prostorách krajského úřadu pod záštitou hejtmana Jihomoravského kraje Mgr. Jana Grolicha.

Foto: Helena Jalová
Foto: archiv MZK Brno

Caffe Bar Skleník