Porada pracovníků profesionálních knihoven regionu Blansko (1. 11. 2023, Černá Hora)

Vážené kolegyně a kolegové, zveme Vás na podzimní poradu pracovníků profesionálních knihoven okresu Blansko, která se uskuteční ve středu 1. listopadu 2023 od 9.00 do 12.00 hodin v Knihovně městyse Černá Hora
Za regionální oddělení zve Helena Jalová, helena.jalova@kicboskovice.cz, tel.: 607 608 814.

Caffe Bar Skleník