Porada pracovníků profesionálních knihoven regionu Blansko (28. 2. 2024, Boskovice)

Vážené kolegyně a kolegové, zveme Vás na jarní poradu pracovníků profesionálních knihoven okresu Blansko, která se uskuteční ve středu 28. února 2024 od 9.00 hodin v Sokolovně Boskovice (přísálí). Od 13 hodin bude následovat setkání "Nad čtenářskými lekcemi", kde budete moci načerpat inspiraci pro vytváření vlastních aktivit. Pokud se plánujete zúčastnit této druhé části, prosíme o registraci, kterou máme nachystanou prostřednictvím pozvánky.
Za regionální oddělení zve Helena Jalová, helena.jalova@kicboskovice.cz, tel. 607 608 814.

Caffe Bar Skleník