Voda a vodníci

Šplouchy, šplouch… cáky, cák. Z našeho letošního tématu pro čtoucí rodiny regionu Blansko doslova a do písmene kape voda. Pozorujeme a poznáváme vodu ve všech jejích podobách a hledáme vodníky, kde se dá. Hojný výskyt vodníků jsme zaznamenali zvlášť v knihovnách našeho regionu, se kterými jsou vodní bytosti zadobře. Vědí totiž, že knihovnice a knihovníci mají rádi pohádky, ale i báje a pověsti, a nebrání se ani setkání s kouzelnými bytostmi. A tak už se objevili vodníci v Kladorubech u Letovic, v Olešnici, na Oboře nebo v Pilském údolí a na mnohých dalších místech se působení vodníků v tuto chvíli mapuje. Pomalu, ale jistě se rozrůstá také naše vodnická mapa, která vás zavede na zajímavá místa spojená s vodou i bytostmi, kteří se o vodu v naší přírodě starají. Pokud tedy hledáte inspiraci k cestování, můžete ji načerpat zde.

Chcete se také připojit k našemu tématu? Stačí nám napsat na mail: matulova.knihovna@gmail.com

Co vás po přihlášení čeká: 
1. Byli bychom rádi, kdyby vás téma vody a vodníků inspirovalo k jakékoliv aktivitě s dětmi nebo dospělými (ať už odpolední čtení, tvoření, beseda, vycházka...) a dali jste nám o ní vědět.
2. Pokud byste chtěli, nabízíme pomoc s organizováním besed s pozváním autora – spisovatele, ilustrátora (finanční náklady bohužel není možné hradit z našich zdrojů, ale ze zdrojů obce) nebo nabízíme besedy a vodní úkoly v naší režii (na knihu Kapka Ája, námořníci, piráti...).
3. Možnost připojení k mapě vodníků v regionu Blansko a Boskovice. Pokud by se Vám podařilo vodníka u vás zdokumentovat nebo nějakého nového najít, budeme rádi a přidáme vašeho vodníka na mapu.
4. Na podzim chystáme putovní výstavu z výrobků vytvořených v zapojených knihovnách. Pokud byste uspořádali tvoření na naše téma a podařilo se vám vyrobit něco přenosného, co byste nám chtěli zapůjčit na výstavu, budeme také rádi!

Těšíme se na spolupráci!

Zde najdete:
Příběhy o vodnících a vodních bytostech v regionu Blansko
Vodnická mapa knihoven Boskovicka a Blanenska

Metodické materiály a pracovní listy ke stažení:
Voda a vodníci – úkoly pro inspiraci
Jak se Kucapajko dostal do Afriky – čtenářské listy (pro 1. stupeň ZŠ)
Jak se mají námořníci – čtenářské listy (od 3. třídy ZŠ)
Vodní úkoly – hravé úkoly ke čtení o vodě (pro 1. stupeň ZŠ)

Caffe Bar Skleník