Pronájem letního kina

Areál letního kina se nachází mezi hradem a zámkem nedaleko Zámeckého skleníku. Výstavba letního kina započala v roce 1956 a v roce 1961 bylo zahájeno první promítání filmů. Od roku 1964 byl v letním kině každoročně pořádán Filmový festival pracujících. Projekční plocha letního kina je 32 metrů x 14 metrů. Během letní sezóny jsou v areálu pořádány koncerty, festivaly a projekce filmů.

V letech 2016 a 2017 proběhla v letním kině generální rekonstrukce hlediště. V letech 2018 a 2019 proběhla rekonstrukce toalet, promítací kabiny a přilehlých přístřešků společně s horní cestou protínající areál. V roce 2020 následuje rekonstrukce promítacího plátna a zcela nová výstavba zázemí pod promítacím plátnem určená pro personál a účinkující.

Letní kino je v sezóně využíváno pro open-air koncerty a festivaly, ale jeho primárním účelem je samozřejmě projekce filmů. Díky zakoupenému digitálnímu projektoru uvádí filmové novinky od června do září.   

Letní kino – 2 000 míst k sezení
Pronájem areálu letního kina: 45 000 Kč za den

Ceny jsou bez 21 % DPH. Nájemci z řad OS, stran, spolků, dobrovolných aktivit a charitativních organizací mají slevu 30 %. Podmínkou uskutečnění akce je řádně vyplněná a podepsaná smlouva o pronájmu. Nájemce odpovídá za všechny škody vzniklé v důsledku akce, je povinen prostory řádně převzít, po ukončení akce předat a v případě škody vzniklé prokazatelně činností nájemce tuto uhradit.

Kontakt na pronájem: 
Kpt. Jaroše 15, 680 01 Boskovice
Produkční a pronájmy: Miroslava Krajíčková, +420 730 548 531, krajickova.kultura@boskovice.cz