O skleníku

Na místě dnešního Zámeckého skleníku stály původně ovčírny, které vyhořely roku 1823. Skleník – zámecká oranžerie byl vystavěn v roce 1829.

Stavba pravidelného obdélníkového půdorysu má hlavní fasádu rytmizovanou arkádami na toskánských sloupech. Prosklené arkády směřují k jihu do zámeckého parku. Stavba zámecké oranžerie je inspirována návrhem J. Ch. Krafta na skleník pro Národní zahradu v Paříži, publikovaného r. 1801. Skleník původně sloužil jako zámecká oranžerie. Od 50. let byla stavba majetkem města, v letech 1950 – 1953 byl objekt skleníku celkově zrekonstruován, byly v něm vytvořeny dva sály pro kulturní využití.  

V letech 1992 – 2002 byl objekt skleníku v majetku rodiny Mensdorff-Pouilly. Od r. 2002 je skleník opět městským majetkem, prošel celkovou rekonstrukcí a úpravou interiérů. Objekt skleníku provozují Kulturní zařízení města Boskovice, společně s přilehlým zámeckým parkem slouží pro kulturní, společenské a výstavní účely.

Caffe Bar Skleník