Letní kino

Letní kino

Možnost celodenního, nebo půldenního pronájmu areálu

Pronájem letního kina

Areál letního kina se nachází mezi hradem a zámkem nedaleko Zámeckého skleníku. Výstavba letního kina započala v roce 1956 a v roce 1961 bylo zahájeno první promítání filmů. Od roku 1964 byl v letním kině každoročně pořádán Filmový festival pracujících. Projekční plocha letního kina je 32 metrů x 14 metrů. Během letní sezóny jsou v areálu pořádány koncerty, festivaly a projekce filmů.

V letech 2016 a 2017 proběhla v letním kině generální rekonstrukce hlediště. V letech 2018 a 2019 proběhla rekonstrukce toalet, promítací kabiny a přilehlých přístřešků společně s horní cestou protínající areál. V roce 2020 následuje rekonstrukce promítacího plátna a zcela nová výstavba zázemí pod promítacím plátnem určená pro personál a účinkující.

Letní kino je v sezóně využíváno pro open-air koncerty a festivaly, ale jeho primárním účelem je samozřejmě projekce filmů. Díky zakoupenému digitálnímu projektoru uvádí filmové novinky od června do září.   

Letní kino  - pronájem areálu 45 000 Kč za den

Další možnosti pronájmu části letního kina v době 8 – 15 hodin jsou možné na základě domluvy.

Přistavení kontejneru na odpadky: 5 000 Kč

Hrubý úklid zajištěný KZMB: 3 000 Kč

Tento ceník neobsahuje zákonnou 21% DPH.

KZMB si vyhrazuje lhůtu sedmi (7) dnů pro potvrzení rezervace a zablokování tohoto termínu v diáři pronájmů KZMB, který je dostupný na webu organizace.

KZMB si vyhrazuje u nájmů s cenou vyšší než 15 000 Kč možnost platby zálohy, která je splatná nejpozději 4 týdny před akcí na základě zálohové faktury vystavené KZMB.

KZMB si vyhrazuje právo, v případě zrušení akce pronajímatelem, vyžadovat platbu penále v následujícím rozsahu: Zrušení akce od objednání do 14 dnů před konáním 25% z ceny nájmu. Zrušení akce 13-7 dnů před konáním akce 50% z ceny nájmu a méně jak 6 dnů před akcí 100%. V případě, kdy protipandemická opatření sníží kapacitu pronajímaných prostor pod 50 % je účtováno od 13 dnů do 7 dnů před konáním akce penále 30% a méně jak 6 dnů před konáním akce penále 50% z ceny nájmu.

Nájemci z řad OS, stran, spolků, dobrovolných aktivit a charitativních organizací mají slevu 30 %. Podmínkou uskutečnění akce je řádně vyplněná a podepsaná smlouva o pronájmu. Nájemce odpovídá za všechny škody vzniklé v důsledku akce, je povinen prostory řádně převzít, po ukončení akce předat a v případě škody vzniklé prokazatelně činností nájemce tuto uhradit.

Kontakt na pronájem: 
Kpt. Jaroše 15, 680 01 Boskovice
Produkční a pronájmy: Miroslava Krajíčková, +420 730 548 531, miroslava.krajickova@kicboskovice.cz

Maximální kapacita Letního kina je 1 800 osob.

Rezervační formulář pro pronájem - Letní kino

Caffe Bar Skleník