Sokolovna

Sokolovna

Šatna / Hlavní sál / Galerie / Přísálí a bar / Modrý salonek / Jeviště 

PROVOZNÍ ŘÁD

Aktuální obsazenost Sokolovny:

Aktuální obsazenost Sokolovny si můžete zjistit v on-line kalendáři.

Upozornění: Pokud je obsazen hlavní sál, není možné si pronajmout přísálí s barem, to platí i v opačném případě.  Aktuální obsazenost je jen orientační. Rezervaci je nutné si domluvit s produkční Sokolovny na telefoním čísle 730 548 531 nebo emailem miroslava.krajickova@kicboskovice.cz. Objednávkový formulář naleznete na této stránce níže.

Nový ceník pro akce od 1. 1. 2023 (ceny jsou bez 21% DPH)

Akce komerčního charakteru (plesy, zábavy a koncerty "na stojáka", firemní akce)
Sokolovna - celodenní: 25 000 Kč
Sokolovna bez modrého salónku - celodenní: 20 000 Kč
Sokolovna bez modrého salónku a galerie - celodenní: 15 000 Kč

V ceně základního pronájmu celého objektu je zahrnuto následující: pronájem prostor, 30 stolů, 150 židlí, 30 ubrusů.

Šatna, hlavní sál, galerie, přísálí, bar, Modrý salonek
Celodenní pronájem: 17 600 Kč
Hodinová sazba: 3 300 Kč

Hlavní sál se šatnou, galerií, přísálím a barem
Celodenní pronájem: 14 300 Kč
Hodinová sazba: 2 750 Kč

Hlavní sál se šatnou, přísálím a barem
Celodenní pronájem:  12 500 Kč
Hodinová sazba: 2 500 Kč

Modrý salonek
Celodenní pronájem: 4 400 Kč
Hodinová sazba: 605 Kč

Galerie
Celodenní pronájem: 2 750 Kč
Hodinová sazba: 330 Kč

Přísálí s barem
Celodenní pronájem: 6 600 Kč
Hodinová sazba: 825 Kč

Jeviště
Hodinová sazba: 660 Kč

Stůl: 100 Kč
Židle: 20 Kč
Ubrus: 20 Kč
Projektor: 500 Kč
Plátno: 500 Kč
Prodlužovací kabel: 40 Kč

Při pronájmech nad 2. hodinu ranní příplatek 1000 Kč.

Tento ceník neobsahuje zákonnou 21% DPH.

KZMB si vyhrazuje lhůtu sedmi (7) dnů pro potvrzení rezervace a zablokování tohoto termínu v diáři pronájmů KZMB, který je dostupný na webu organizace.

KZMB si vyhrazuje u nájmů s cenou vyšší než 15 000 Kč možnost platby zálohy, která je splatná nejpozději 4 týdny před akcí na základě zálohové faktury vystavené KZMB.

KZMB si vyhrazuje právo, v případě zrušení akce pronajímatelem, vyžadovat platbu penále v následujícím rozsahu: Zrušení akce od objednání do 14 dnů před konáním 25% z ceny nájmu. Zrušení akce 13-7 dnů před konáním akce 50% z ceny nájmu a méně jak 6 dnů před akcí 100%. V případě, kdy protipandemická opatření sníží kapacitu pronajímaných prostor pod 50 % je účtováno od 13 dnů do 7 dnů před konáním akce penále 30% a méně jak 6 dnů před konáním akce penále 50% z ceny nájmu.

Nájemci nejsou oprávněni poskytovat podnájmy třetím osobám, není-li sjednáno separátní smlouvou jinak. 

Pro následující typy organizací: zapsané spolky, zapsané ústavy, charitativní organizace, církve, zdravotnická zařízení, organizace starající se o postižené, či znevýhodněné osoby je možné uplatnit slevu 30%.

Nájemci jsou povinni dodržovat bezpečnostní předpisy a provozní řády objektů. Nájemcům je zakázáno vnášet do objektu zařízení, která by mohla poničit majetek KZMB a nebo ohrozit zdraví osob v objektu. Dále je zakázáno vnášet vlastní fundu (stoly, židle, techniku, atd.). Výjimku může udělit pověřená osoba KZMB a to pouze písemnou, či elektronickou formou. 

Před každým nájmem prostor a služeb bude s dostatečným předstihem sepsána smlouva o pronájmu a v den nájmu bude sepsán předávací protokol (na příslušných formulářích), obsahující veškeré patřičné náležitosti.

Maximální povolená kapacita sokolovny je 600 osob. Maximální počet míst v hlavním sále je 300. 

  • Hlavní sál při divadelní úpravě: 273 – 288 míst v hledišti
  • Hlavní sál při taneční úpravě: 132 – 152 míst ke stolům
  • Modrý salonek: 64 míst při divadelní úpravě, pro posezení u stolu (oslavy) 40 míst
  • Přísálí: 62 míst
  • Galerie: 70 míst, pro divadelní úpravu 22 míst

 

Plesová úprava varianta 1

Plesová úprava varianta 2

Plesová úprava varianta 3

Hlavní sál – divadlo, koncert

Hlavní sál – konference

Rezervační formulář pro pronájem - Sokolovna

Caffe Bar Skleník