Zámecký skleník

Zámecký skleník

Hlavní sál / Jeviště / Přísálí s kavárnou / Šatna / Galerie / Venkovní prostory

PROVOZNÍ ŘÁD

Zámecký skleník je reprezentativní budova, nacházející se poblíž boskovického zámku na ulici Hradní. Hodí se na pořádání koncertů, divadelních představení, konferencí a oslav. Podle uspořádání pojme 80–240 návštěvníků.

Aktuální obsazenost Zámeckého skleníku si můžete zjistit v on-line kalendáři.

Upozornění: Aktuální obsazenost je jen orientační. Rezervaci je nutné si domluvit s produkční Zámeckého skleníku na telefoním čísle 730 548 531 nebo emailem miroslava.krajickova@kicboskovice.cz. Objednávkový formulář naleznete na této stránce níže.

Nový ceník pro akce od 1. 1. 2023 (ceny jsou bez 21% DPH)

Akce komerčního charakteru (plesy, zábavy a koncerty „na stojáka“) + firemní akce a svatby: 20 000 Kč (při využití služeb našeho baru a cateringu je sleva 30% z ceny) - obsahuje čas pro přípravu a úklid prostor (příprava svatby: 4 hodiny v pátek, celý den sobota, úklid 2hodiny v neděli do 13hodin - detaily sdělí odpovědná osoba)

Virtuální prohlídka

 

Pronájem objektu Zámeckého skleníku se týká prostor vymezených takto: hlavní sál, pódium se zázemím, galerie, šatna, vstupní prostor a toalety.
V ceně základního pronájmu je zahrnuto následující: pronájem prostor viz výše, 20 stolů, 80 židlí, 20 ubrusů, 1 prodlužovací kabel, úklid po akci.

Všechny prostory včetně baru
Celodenní pronájem:  14 000 Kč
Hodinová sazba: 2 000 Kč

Všechny prostory mimo bar
Celodenní pronájem: 10 000 Kč
Hodinová sazba: 1 500 Kč

Galerie s barem
Celodenní pronájem: 6 400 Kč
Hodinová sazba: 900 Kč

Jeviště
Hodinová sazba: 440 Kč

Stůl: 100 Kč
Židle: 20 Kč
Ubrus: 20 Kč
Projektor: 500 Kč
Plátno: 500 Kč
Prodlužovací kabel: 40 Kč

Venkovní prostory
Celodenní pronájem: 2 000 Kč (v případě využití el. proudu se účtuje spotřeba nad rámec pronájmu)

Zapůjčení pódia:
3 x 4m…..  2 000 Kč
4 x 6m…..  5 000 Kč (včetně zastřešení)

Zapůjčení stanu:
3 x 3m ….  500 Kč
3 x 6m….   800 Kč

Zapůjčení plastové židle:
Kus: 10 Kč

Zapůjčení pivního setu (stůl, dvě lavice) 150 Kč

Při pronájmech nad 2. hodinu ranní příplatek 1000 Kč.

Tento ceník neobsahuje zákonnou 21% DPH.

KZMB si vyhrazuje lhůtu sedmi (7) dnů pro potvrzení rezervace a zablokování tohoto termínu v diáři pronájmů KZMB, který je dostupný na webu organizace.

KZMB si vyhrazuje u nájmů s cenou vyšší než 15 000 Kč možnost platby zálohy, která je splatná nejpozději 4 týdny před akcí na základě zálohové faktury vystavené KZMB.

KZMB si vyhrazuje právo, v případě zrušení akce pronajímatelem, vyžadovat platbu penále v následujícím rozsahu: Zrušení akce od objednání do 14 dnů před konáním 25% z ceny nájmu. Zrušení akce 13-7 dnů před konáním akce 50% z ceny nájmu a méně jak 6 dnů před akcí 100%. V případě, kdy protipandemická opatření sníží kapacitu pronajímaných prostor pod 50 % je účtováno od 13 dnů do 7 dnů před konáním akce penále 30% a méně jak 6 dnů před konáním akce penále 50% z ceny nájmu.

Nájemci nejsou oprávněni poskytovat podnájmy třetím osobám, není-li sjednáno separátní smlouvou jinak. 

Pro následující typy organizací: zapsané spolky, zapsané ústavy, charitativní organizace, církve, zdravotnická zařízení, organizace starající se o postižené, či znevýhodněné osoby je možné uplatnit slevu 30%.

Nájemci jsou povinni dodržovat bezpečnostní předpisy a provozní řády objektů. Nájemcům je zakázáno vnášet do objektu zařízení, která by mohla poničit majetek KZMB a nebo ohrozit zdraví osob v objektu. Dále je zakázáno vnášet vlastní fundu (stoly, židle, techniku, atd.). Výjimku může udělit pověřená osoba KZMB a to pouze písemnou, či elektronickou formou.

Před každým nájmem prostor a služeb bude s dostatečným předstihem sepsána smlouva o pronájmu a v den nájmu bude sepsán předávací protokol (na příslušných formulářích), obsahující veškeré patřičné náležitosti.

Maximální kapacita Zámeckého skleníku je 288 osob. 

  • Hlavní sál při divadelní úpravě: 220 míst
  • Hlavní sál při stolové úpravě: 120 míst
  • Hlavní sál při konferenční úpravě: 120 míst
  • Galerie při divadelní úpravě: 16 míst
  • Galerie při stolové úpravě: 60 míst
  • Přísálí: 20 míst

Hlavní sál - plesová úprava
Galerie - plesová úprava
Rezervační formulář pro pronájem - Zámecký skleník

Caffe Bar Skleník