Letní kino - sezóna 2019

V roce 2019 opět promítame digitálně téměř každý den a to od 9.7. až do 31.8. V měsíci září plánujeme promítat v pátky a soboty.  Kapacita letního kina je 2000 míst. Prodej vstupenek vždy hodinu před začátkem představení. Na pokladně je možné platit pouze v hotovosti. Rezervace na letní kino nepřijímáme. Občersteví zajištěno. Za velmi nepříznivého počasí (liják, bouřka) nepromítáme.

Letní kino

Areál letního kina se nachází mezi hradem a zámkem nedaleko Zámeckého skleníku. Výstavba letního kina započala v roce 1956 a v roce 1961 bylo zahájeno první promítání filmů. Od roku 1964 byl v letním kině každoročně pořádán Filmový festival pracujících. Projekční plocha letního kina je 32 metrů x 14 metrů. Během letní sezóny jsou v areálu pořádány koncerty, festivaly a projekce filmů.

V letech 2016 a 2017 proběhla v letním kině generální rekonstrukce hlediště. V letech 2018 a 2019 proběhla rekonstrukce toalet, promítací kabiny a přilehlých přístřešků společně s horní cestou protínající areál. V roce 2019 a 2020 by měla následovat rekonstrukce promítacího plátna a zcela nová výstavba zázemí pod promítacím plátnem určená pro personál a účinkující.  

Kapacita letního kina je 2000 míst.