Letní kino - sezóna 2021

Promítání zahajujeme 27. 5. 2021.  Kapacita letního kina je 2000 míst.  Prodej vstupenek vždy hodinu před začátkem představení. Na pokladně je možné platit pouze v hotovosti. Rezervace na letní kino nepřijímáme. Občersteví zajištěno. Promítáme za každého počasí, v areálu je kryté sezení pro cca 100 diváků.

Dle nařízení Ministerstva zdravotnictví je momentálně možné do areálu umožnit vstup pouze 1000 divákům.

Letní kino

Areál letního kina se nachází mezi hradem a zámkem nedaleko Zámeckého skleníku. Výstavba letního kina započala v roce 1956 a v roce 1961 bylo zahájeno první promítání filmů. Od roku 1964 byl v letním kině každoročně pořádán Filmový festival pracujících. Projekční plocha letního kina je 32 metrů x 14 metrů. Během letní sezóny jsou v areálu pořádány koncerty, festivaly a projekce filmů.

V letech 2016 a 2017 proběhla v letním kině generální rekonstrukce hlediště. V letech 2018 a 2019 proběhla rekonstrukce toalet, promítací kabiny a přilehlých přístřešků společně s horní cestou protínající areál. V roce 2019 a 2020 by měla následovat rekonstrukce promítacího plátna a zcela nová výstavba zázemí pod promítacím plátnem určená pro personál a účinkující.  

Kapacita letního kina je 2000 míst.