Rodáci z Boskovic a okolí ve službách Královského letectva

-
Kino Panorama Boskovice

Panelovou výstavu o RAF letcích z Boskovicka a okolí připravili Čeští Rafáci http://www.rafaci.cz/ a Muzeum regionu Boskovicka http://www.muzeum-boskovicka.cz/  Výstava se konala v rámci akce "Pocta našim letcům" kdy se diváci 27. 10. mohli podívat na dokumentární film Good Old Czechs. Na projekci filmu navázala přednáška Marka Paulíka Lvi nad Anglií. Výstava byla doplněna o osobní věci letců RAF.

Filmový klub