Žena č. 37

Výstava fotografií na plátně od autora Petra Hejcmana je k vidění v předsálí kina do 18.2.2018

Petr Hejcman žije a pracuje v Kolíně. Věnuje se fotografování a filmování především s regionální tématikou. Zachycuje důležité obrazy a události Kolínska nekomerčním způsobem. Přispívá svými fotografiemi do knih, tiskovin a propagačních materiálů města Kolína, Regionálního muzea Kolín a farnosti Kolín. Některé z jeho snímků jsou již uchovány v Národním muzeu fotografie. 

Zkušenosti totality

Zkušenosti skautů s totalitními režimi přibližuje putovní výstava, kterou můžete vidět v předsálí kina do 3.9.2017.

Čtyři příběhy skautů, kteří se potýkali s nacistickým nebo komunistickým režimem v Československu: padlí odbojáři, na jejichž památku byla založena mohyla Ivančena; mladý vedoucí, který v 50. letech ilegálně vedl oddíl; dívka, která se v 60. letech rozhodovala, zda se po zkušenosti s vězením bude dál aktivně zapojovat a zkušený skaut, který na začátku normalizace přemýšlel nad tím, jak dál vést mladé lidi ve skautském duchu. Ti všichni museli řešit a vyřešit otázku střetu skautských ideálů s totalitními režimy.

Obrazy Daniela Borka

Výstavu grafik boskovického výtvarníka můžete v předsálí kina vidět do 5.7.2017

Pavel Liška - Olejomalba

Výstava obrazů zachycuje malby boskovického výtvarníka, stojícího na začátku své konfrontace s publikem. Výstava je přístupná v přísálí kina do 28.5. 2017.

Výstava MOST ProTibet

Výstavu fotografií z Tibetu můžete navšívit v přisálí kina od 27.3. do 16.4. 2017. Působením fotografií se můžete přenést do této vzdálené země na střeše světa a zjistit zajímavé údaje.

Michaela Marková: malby a kresby

Výstva bude k vidění v přisálí kina od 28.2. do 24.3. 2017.

"Boskovice - Lodž: Po stopách židovství Lodžského vojvodství"

Výstava fotografií studentů Střední školy André Citroëna, které pořídili během putování po Lodšském vojvodsví a jížním Polsku. Cílem putování bylo zdokumentování míst, ve kterých se odehrávala největší zvěrstav proti lidskosti. Výstavu můžete vidět předsálí kina do 16.12.2016.

Mezinárodní malířský seminář Boskovice 2016

Výstava obrazů, které v rámci malířské semináře vytvořili studenti středních škol: MDK Rawa Mazowiecka (Polsko), Střední pedagogická škola Boskovice a Gymnázium Boskovice. Výstavu je možné zhlédnout v předsálí kina do 27.9. 2016.

Sklepy plné hluku

Hudební kluby v Čechách, na Moravě a ve Slezsku v devadesátých letech. Výstava navazuje na úspěšnou expozici U nás ve sklepě o pražských polistopadových klubech 90. let. Představí například brněnskou Šedou litinu či Alternu, ostravskou Cihelnu, teplický Knak, karlovarskou Propagandu, Tukan či Zeppelin v Ústí nad Labem, ale také legendární boskovický klub Sklepy.  Výstavu můžete vidět v termínu od 7.7. do 24.7. 2016.

Výstava westernových plakátu

Výstava westernovách plakátů z filmové galanterie Terryho ponožky. Výstava potrvá v předsálí kina do 24.4. 2016