Výstava fotografií o paní Olze Havlové

 Výstavu připravil Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové se záměrem připomenout veřejnosti zakladatelku organizace Olgu Havlovou. Výstav zobrazuje počátky činnosti Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové, setkávání paní Olgy s dětmi a dospělými se zdravotním postižením, ale také se spřízněnými osobnostmi, například s hercem Alainem Delonem.

Výstavu můžete zhlédnout v přísálí kina Boskovice od 4.7. do 18.7. a od 1.8. do 30.8. 2018.

Všechny barvy světa

aneb jak Haiti (ne)přichází o školáky

Arcidiecézní charita Olomouc představuje výstavu fotografa Jiřího Pasze s názvem "VŠECHNY BARVY NADĚJE aneb jak Haiti (ne)přichází o školáky". Tato výstava obsahuje celkem 23 fotografií a jejím cílem je seznámit širokou veřejnost se životem dětí na Haiti a ukázat kontrasty, které tato země přináší. Výstava se uskuteční od 12. 6. do 3. 7. 2018 v předsálí kina.

Arcidiecézní charita Olomouc se na Haiti od roku 2005 zaměřuje na pomoc těm nejchudším a nejzranitelnějším skupinám obyvatel v těžce dostupných oblastech, které stojí mimo zájem vlády a ostatních organizací. Soustředí se především na zvýšení vzdělanosti, zlepšení zdraví, zemědělství a komunitní rozvoj.

Libuše Baďurová: Bláznivý kolotoč

Bláznivý kolotoč se slovy i bez aneb lidské hemžení všedního dne

Mgr. Baďurová Libuše připravila pro vás, milí návštěvníci kina, druhé pokračování Bláznivého kolotoče. Ve svých čtyřiatřiceti  kresbách se s očima dokořán občas pozastaví uprostřed reality, aby zaznamenala drobné třesky plesky a výtvarně je zpracovala k potěše diváků.

Výstavu můžete vidět v předsálí kina od 22. 3. do 15. 4. 2018.

Borci v akci

Výstava obrazů a plakátů Daniela Borka, Kateřiny Borkové a Josefa Borka. Výstava potrvá v předsálí kina do 21.3.2018.

Žena č. 37

Výstava fotografií na plátně od autora Petra Hejcmana je k vidění v předsálí kina do 18.2.2018

Petr Hejcman žije a pracuje v Kolíně. Věnuje se fotografování a filmování především s regionální tématikou. Zachycuje důležité obrazy a události Kolínska nekomerčním způsobem. Přispívá svými fotografiemi do knih, tiskovin a propagačních materiálů města Kolína, Regionálního muzea Kolín a farnosti Kolín. Některé z jeho snímků jsou již uchovány v Národním muzeu fotografie. 

Zkušenosti totality

Zkušenosti skautů s totalitními režimi přibližuje putovní výstava, kterou můžete vidět v předsálí kina do 3.9.2017.

Čtyři příběhy skautů, kteří se potýkali s nacistickým nebo komunistickým režimem v Československu: padlí odbojáři, na jejichž památku byla založena mohyla Ivančena; mladý vedoucí, který v 50. letech ilegálně vedl oddíl; dívka, která se v 60. letech rozhodovala, zda se po zkušenosti s vězením bude dál aktivně zapojovat a zkušený skaut, který na začátku normalizace přemýšlel nad tím, jak dál vést mladé lidi ve skautském duchu. Ti všichni museli řešit a vyřešit otázku střetu skautských ideálů s totalitními režimy.

Obrazy Daniela Borka

Výstavu grafik boskovického výtvarníka můžete v předsálí kina vidět do 5.7.2017

Pavel Liška - Olejomalba

Výstava obrazů zachycuje malby boskovického výtvarníka, stojícího na začátku své konfrontace s publikem. Výstava je přístupná v přísálí kina do 28.5. 2017.

Výstava MOST ProTibet

Výstavu fotografií z Tibetu můžete navšívit v přisálí kina od 27.3. do 16.4. 2017. Působením fotografií se můžete přenést do této vzdálené země na střeše světa a zjistit zajímavé údaje.

Michaela Marková: malby a kresby

Výstva bude k vidění v přisálí kina od 28.2. do 24.3. 2017.