Návštěva Daniely Krolupperové

Velmi příjemné a přátelské bylo setkání paní spisovatelky Daniely Krolupperové a žáků čtvrťáků, které se uskutečnilo 6. 3. v dětském oddělení knihovny. Oblíbená autorka řady dětských knih vyprávěla o tom, jak kniha vzniká. Nemluvila ale jen o práci spisovatele, hovořila také o součinnosti s ilustrátory a redaktory v nakladatelství. Ze své tvorby představila hlavně knihy určené věkové kategorii kolem 10 let. Díky ukázkám z knihy „Proč mluvíme česky?“ jsme obohatili svoje znalosti i my dospělí účastníci autorské besedy. Na závěr přišly dotazy, focení i vzájemné předání dárečků.

Knihovna - nové knihy